Omgevingsmanagement en communicatie is het specialisme van Frank. De afgelopen jaren heeft Frank geleerd dat je door middel van goed luisteren en de juiste vragen stellen snel tot de kern van het probleem komt. Zo vindt hij het heel belangrijk dat alle stakeholders betrokken zijn bij het project. Hierdoor weet hij wat er in zijn omgeving gebeurd.

 

Wat onderscheidt jou als omgevingsmanager?
“Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het creëren en borgen van de juiste balans tussen de belangen van de omgeving en de projectopgave”, vertelt Frank. “Dat is het mooie van dit vak. Je bent de verbindende schakel tussen de projectorganisatie en de omgeving en verantwoordelijk om de complexiteit van de techniek uitleggen aan de omgeving. Belangrijke aspecten voor mij zijn het behouden en vergroten van draagvlak, begrip voor elkaars standpunten en heldere communicatie.”

Werk aan oprechte interesse in de belangen van je stakeholders


Waarom is communicatie zo belangrijk in jouw rol?
"Met communicatie kun je de verbinding aan gaan. Dit begint bij goed te luisteren naar elkaars belangen en standpunten en de belangen vanuit het project ook op tafel te leggen. Daarbij zoek ik de interactie op in een vroeg stadium. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het informeren en betrekken van de omgeving. Door helder uit te leggen wat de plannen zijn kun je onduidelijkheden en mogelijke weerstand wegnemen".

Hoe zorg je ervoor dat je de volledige controle behoudt over je project?
"Volledige controle kun je niet hebben op het gebied van omgevingsmanagement. Je kunt daar wel naar streven door vooraf de risico’s en beheersmaatregelen in kaart te brengen en stakeholders te inventariseren. Ik zorg ervoor dat vooraf duidelijk wordt welke conditionerende onderzoeken of vergunningen er geregeld moeten worden en hoe dit is in te passen in de planning. Tijdens het project zorg ik dat alle stakeholders aangehaakt blijven zodat mogelijke problemen niet als verrassing komen".


Waarom hecht je zoveel waarde aan participatie?
"Participatie is een belangrijke sleutel in het slagen van je project én een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming. Voor het draagvlak en de betrokkenheid van de omgeving te vergroten is het belangrijk om in een vroeg stadium  participatie in te zetten. Zoeken naar kansrijke oplossingen en dan pas gedetailleerd".

Wat zou je in de toekomst willen ontwikkelen?
"Ik ben erg geïnteresseerd in het thema duurzaamheid. Er zijn mooie initiatieven op het vlak met duurzame energie, landbouw en natuur. Het slagen van dergelijke projecten vraagt om een grote rol van participatie en omgevingsmanagement. Een mooi voorbeeld zijn de windmolenparken. Iedereen is voor duurzame energie maar niet in je eigen achtertuin. Als je in een vroegtijdig stadium met alle betrokkenen om tafel gaat, kom je waarschijnlijk tot mooie oplossingen en alternatieven". 

 

Wij wensen Frank veel plezier en succes op mooie projecten!