Groot onderhoud is momenteel een belangrijk thema binnen de bouw en infra. Nederland staat voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Landelijk worden er komende jaren talloze infrastructurele objecten gerenoveerd! Maar wat houdt deze onderhoudsopgave precies in?

De uitdaging
Veel bruggen, tunnels en wegen in Nederland stammen uit de jaren 50, 60 en 70, en zijn dus minstens 50 jaar oud. De houdbaarheidsdatum komt in zicht, en het is dus ook niet vreemd dat renovatie nodig is. Maar daarnaast is de intensiteit van het verkeer in de afgelopen jaren veranderd. Er is meer én zwaarder verkeer op de weg, waar de huidige bruggen, tunnels en wegen niet altijd op gemaakt zijn. In totaal worden er bijvoorbeeld alleen in Noord-Holland en Zeeland al 22 bruggen, 13 sluizen, 6 waterwerken, 3 tunnels en diverse wegen gerenoveerd (Bron: Rijkswaterstaat).

Vernieuwen en verduurzamen
Veel wegen, bruggen, tunnels en sluizen worden in de komende jaren dus vernieuwd. Enerzijds om de infrastructuur veilig te houden, anderzijds om te verduurzamen en de infrastructuur voor te bereiden op de toekomst. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stiller asfalt, maar ook aan zuinigere installaties om sluisdeuren te openen. "Bij deze vernieuwing en verduurzaming is functioneel denken essentieel”, aldus partner Jannis van Kerkhoven. “Niet alleen in de ontwerp- en realisatiefase, maar vooral ook in de jarenlange operationele processen die daarop volgen. Het beschouwen van de volledige levenscyclus van een asset kan het verschil zijn tussen een succesvol project gedurende de projectfase of een succesvolle levenscyclus van een asset."

Bereikbaarheid
Met het groot onderhoud moet de infrastructuur bereikbaar blijven en zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Maar gedurende de werkzaamheden is de bereikbaarheid een uitdaging, vooral in een provincie als Zeeland. “Deze provincie heeft de meeste bruggen en tunnels. Als deze worden afgesloten voor onderhoud, betekent dit iets voor het verkeer en de omgeving”, aldus Martin van Kempen. Martin heeft als project- en omgevingsmanager veel ervaring op dergelijke projecten. “De huidige ontwikkelingen bieden grote uitdagingen. Niet alleen voor technici, maar ook voor project- en omgevingsmanagers”.

Binnen Ipcon zijn o.a. Martin van Kempen (project- en omgevingsmanager), Nick Vos (onderhoudsdeskundige), Jannis van Kerkhoven (project- en assetmanager) en Stijn Hulskamp (projectbeheersing & systems engineer) gespecialiseerd op het gebied van onderhoud en renovatie. Interesse in hun beschikbaarheid? Neem direct contact met henzelf op, of met kantoor

Daarnaast geven wij middels een onderhoudsplan inzicht in de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.