ipm model

Enkele jaren geleden introduceerde Rijkswaterstaat het IPM model. Waarom werd dit door Rijkswaterstaat ingevoerd? Wat houdt dit model precies in? En waarom omarmen wij dit bij Ipcon? Hieronder lees je er alles over!

Wat betekent ‘IPM model’?

IPM model staat voor Integraal Projectmanagement Model. Integraal Projectmanagement is een methode om grote infrastructurele projecten beter te beheersen.

Waarom werd het model ingevoerd?

In de afgelopen 15 jaar ontwikkelde projectteams zich, door o.a. nieuwe contractvormen als D&C en DBFM en complexere projecten, verschillende kanten op. Dit zorgde voor onoverzichtelijke projectorganisaties, waardoor Rijkswaterstaat de behoefte had om projectorganisaties te standaardiseren. Dit leidde tot het IPM model. Door deze standaardisatie wordt interne en externe samenwerking eenvoudiger en gestimuleerd.

Hoe is het IPM model onderverdeeld?

Het idee van het IPM model is dat de taken binnen een projectorganisatie worden uitgevoerd door een integraal projectteam, dat onderverdeeld is in vijf verschillende processen: projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement.

Bij elk proces binnen het model hoort een IPM-rolhouder die, samen met zijn ondersteunende projectteam, verantwoordelijk is voor een van de vijf processen, waarbij het doel is om ervoor te zorgen dat processen uiteindelijk goed op elkaar aansluiten.

Welke organisaties werken met het IPM model?

Rijkswaterstaat is de organisatie die het IPM model introduceerde, maar inmiddels zijn er verschillende type organisaties die werken met het model. Naast Rijkswaterstaat werken ook provincies, waterschappen, gemeenten, aannemers en andere semi-overheden volgens het IPM model.

Welke rollen komen in het IPM model voor?


Projectmanagement

Projectmanagement is gericht op kwaliteitsborging, draagvlak en projectafstemming. De eindverantwoordelijkheid voor het boeken van goede projectresultaten binnen de gestelde randvoorwaarden ligt bij de IPM-rolhouder projectmanager. De projectmanager stuurt het ondersteunende projectteam met specifieke kennis aan.

Projectbeheersing

Projectbeheersing is gericht op het integraal beheersen van de risico’s en alle beheeraspecten in het project. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder manager projectbeheersing. De manager projectbeheersing stuurt het ondersteunende projectteam aan, bestaande uit o.a. de systems engineer, informatiemanager, integratiemanager, coördinator verificatie en validatie, project- en detailplanner, planningsreview en –analyse, adviseur risicomanagement, risicocoördinator, raakvlakcoördinator, procesmanager en/of procescoördinator.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende alle projectfasen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder omgevingsmanager. De omgevingsmanager stuurt het ondersteunende projectteam aan, bestaande uit o.a. de omgevingsmanager, adviseur omgeving, adviseur vergunningen, coördinator vergunningen en/of communicatieadviseur.

Technisch management

Technisch Management is verantwoordelijk voor de technische, organisatorische en inhoudelijke inbreng in het project. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder technisch manager. De technisch manager stuurt het ondersteunende projectteam aan, bestaande uit o.a. de tendermanager, calculator, tendercoördinator, EMVI-plan schrijver, werkvoorbereider (beton en GWW), projectorganisator, (hoofd)uitvoerder, assetcoördinator en/of assetmanager.

Contractmanagement

Contractmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen. De eindverantwoordelijkheid voor de contacten en contracten van de verschillende marktpartijen ligt bij de IPM-rolhouder contractmanager. De contractmanager stuurt het ondersteunende projectteam met specifieke kennis aan.

Wat zijn de voordelen van het model?

Het inrichten van de projectorganisatie volgens het IPM model brengt verschillende voordelen met zich mee. Enkele voordelen zijn:

  • door standaardisatie ontstaat een transparante projectorganisatie
  • verbetering van de interne en externe samenwerking
  • een betere structuur en grotere kans om doelstellingen te behalen
  • grote infrastructurele projecten zijn eenvoudiger te beheersen
  • verantwoordelijkheden binnen diverse processen hebben met de IPM-rolhouder een duidelijke eindverantwoordelijke

Waarom omarmt Ipcon het model?

Binnen Ipcon vinden wij samenwerking binnen de keten enorm belangrijk. Omdat de standaardisatie van projectorganisaties zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen, zorgt dit voor efficiëntere samenwerkingen.

Om voor de markt herkenbare expertise aan te bieden, hebben wij deze onderverdeeld aan de hand van het IPM model. Onze experts vullen zowel de rol van de IPM-rolhouder in, als de rollen binnen het ondersteunende projectteam.

 

Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het IPM model of hoe wij invulling geven aan dit model? Neem contact met ons op.

 

Bron: Rijkswaterstaat