Goed nieuws! Sinds kort is Remco Jacobs als strategisch tenderadviseur en tendermanager aangesloten bij Ipcon. Als strategisch partner adviseren en ondersteunen wij organisaties op het gebied van tendermanagement om zo de winkans te vergroten. Daarnaast leveren wij tendergerelateerde producten, zoals de vergunningenscan, calculatie, berekening MKI-waarde en het EMVI plan. Ons doel? Samen met onze klant een succesvolle tender met minimale risico’s en faalkosten winnen. 

Succesvol in drie stappen
Binnen Ipcon zijn we ervan overtuigd dat een succesvol tenderteam een concreet plan moet hebben om tot de ‘economisch meest voordeling inschrijving’ te komen. Onze bewezen aanpak bestaat uit drie stappen om organisaties te helpen: tenderstrategie, tendermanagement en realisatie. 

“Bij de tenderstrategie adviseren wij organisaties en sparren met hen om projecten te selecteren die het beste aansluiten bij de expertise binnen de organisatie”, vertelt Remco. “Op basis van de tenderstrategie ontstaat vervolgens een tenderaanpak, waarbij per tender op hoofdlijnen de kenmerken, samenwerkingen, de tendermanager en het kernteam bepaald worden. De visie, kennis en aanbieding die voortgekomen zijn uit de tender, implementeren we tenslotte in de realisatiefase. Waar nodig kunnen wij kennis en capaciteit leveren voor het projectteam”, vervolgt hij.

Nieuwe partner Remco Jacobs
Remco Jacobs heeft zich bij Ipcon aangesloten voor de doorontwikkeling van het domein Tenders. Hij is een ervaren Strategisch Tenderadviseur en Tendermanager, en is in staat om de continuïteit van een organisatie te waarborgen en effectief leiding te geven aan (tender)teams. Samen met de al aanwezige kennis en producten die we hebben binnen Ipcon, zetten we op deze wijze een stap voorwaarts op het gebied van tendermanagement.

Wil je meer weten over tendermanagement of heb je vragen aan Remco? Lees meer op onze website of neem direct contact op met Remco Jacobs.