Afgelopen weekend was het zover! De bouwcombinatie SaVe legde de eerste van de twee stalen bruggen van het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven op zijn plek. Partner Anass Fizazi verzorgt de BIM Coördinatie bij het Theemswegtracé. Hij vertelt waarom zijn modellen belangrijk zijn bij het transport van de bruggen.

Inzicht en beheersing
Anass Fizazi is verantwoordelijk voor de 3D en 4D BIM coördinatie op het project Theemswegtracé. “Als BIM coördinator ben ik verantwoordelijk voor het beheren van het 3D BIM coördinatiemodel”, vertelt Anass terwijl hij zijn ontwerp naast de werkelijke foto legt van de brug op zijn plek. “Het model vormt onder andere de basis voor het inzichtelijk maken en beheersen van de geometrische raakvlakken en risico’s tijdens de ontwerp- en realisatiefase”, zo gaat hij verder. “Daarnaast wordt het model ingezet bij logistieke analyses met kranen en opstelposities, het generen van materiaal hoeveelheden en het informeren van omliggende bedrijven van geplande werkzaamheden”.

anass fizazi theemswegtracé 2

Inrijoperatie
Naast dat het BIM model de geometrische raakvlakken en risico’s tijdens de ontwerp- en realisatiefase inzichtelijk en beheersbaar maakt, worden de gerealiseerde objecten in samenwerking met de maatvoering getoetst op geometrische afwijkingen en wordt op basis van deze resultaten passende maatregelen genomen. “Voor de verplaatsing van de boogbrug Rozenburgsesluis heb ik raakvlakken met de omgeving inzichtelijk gemaakt om zodoende passende maatregelen te treffen”, aldus Anass. “Daarnaast zijn er diverse visuals uit het 3D BIM coördinatiemodel gegenereerd om de inrijoperatie te simuleren en zo de omgeving op voorhang te informeren over de inrijoperatie”.

Heb je vragen en/of opmerkingen aan Anass over BIM of zijn beschikbaarheid? Neem contact met hem op.

 

SaVe staat voor #samenverbinden en bestaat uit #besix #duravermeer #mobilis #Hollandia en #iemants #Theemswegtrace wordt gebouwd in opdracht van #portofrotterdam. Meer weten over dit project? Klik hier.