Schiphol is een bijzondere locatie in Nederland. Waar vind je zoveel mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar? Je kunt bij iedere reiziger eindeloos fantaseren over naar welke bestemming zij onderweg zijn. Maar daarvoor zijn we vandaag niet op Schiphol. We brengen een bezoek aan partner en Adviseur Duurzaamheid Joacim de Kam. Hij fantaseert niet, maar pakt de duurzaamheid op Schiphol aan.

Duurzaamheid
Afgelopen jaar sloot Joacim de Kam zich als Adviseur Duurzaamheid aan bij Ipcon. In deze rol ging hij aan de slag op Schiphol. “Het is een mooie, uitdagende rol”, aldus Joacim. “Hiervoor werkte ik al in andere rollen bij Schiphol, in o.a. systems engineering, eisenbeheer en ontwerpmanagement, maar duurzaamheid is iets wat me na aan het hart ligt. Nadat ik in de afgelopen jaren als woordvoerder ‘duurzame energie, circulaire economie, milieu & luchtkwaliteit’ in de politiek actief was, vind ik het gaaf om nu voor Schiphol mijn bijdrage op het gebied van duurzaamheid te kunnen leveren”.

Schiphol
Binnen Schiphol is duurzaamheid een belangrijk thema. Joacim houdt zich niet zozeer bezig met de luchtvaart, maar met Schiphol als luchthaven. “De doelstelling is dat de luchthaven Schiphol in 2030 ZeroEmission is. Dit houdt concreet in dat alle gebouwen van de Schiphol Groep emissievrij zijn én dat de uitstoot van gas en diesel, door bijvoorbeeld dieselgeneratoren en aircraft equipment, tot 0 gereduceerd wordt”, aldus Joacim.
Als Adviseur Duurzaamheid is Joacim mede verantwoordelijk voor het programma aan eisen waaraan voldaan moet worden in nieuwe (bouw)projecten. “Je moet af en toe lef hebben om nieuwe dingen te vragen in gunningscriteria. Zo hebben we aannemers in een tender uitgedaagd om de hoeveelheid bouwafval sterk te reduceren. Dit is niet altijd mogelijk, maar het maakt aannemers wel bewust. En als we deze vraag later nog een keer stellen, dan kan de lat misschien weer hoger”, zo vertelt hij.

Ipcon
In zijn eerste maanden bij Ipcon heeft Joacim al ondervonden dat duurzaamheid een thema is binnen Ipcon. “Bij partners van Ipcon is er al veel affiniteit met duurzaamheid, maar Ipcon draagt het nog niet op die manier uit. Hier gaat de komende periode wel verandering in komen denk ik. We hebben met de experts in omgevingsmanagement, tendermanagement en duurzaamheid een waardevolle combinatie om meerwaarde te bieden op het gebied van duurzaamheid”, aldus Joacim. “Bovendien heb je als collectief meer slagkracht om mensen bewust te maken en in beweging te krijgen dan je in je eentje hebt. Ik zou het dan ook ultiem vinden om met de expertise die we binnen Ipcon hebben woonwijken van het gas halen”, vertelt hij.

Wil je meer informatie over duurzaamheid of de beschikbaarheid van Joacim als Adviseur Duurzaamheid? Neem contact op met hem!