Deze week organiseerden we de bijeenkomst 'De transitie van mobiliteit, infrastructuur en energie'. Trendwatcher Ruud Veltenaar nam ons mee in zijn visie op de toekomst. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de wereld leefbaar blijft? En wat voor invloed heeft dit op onze infrastructuur en mobiliteit?

Meerwaarde door kennis en netwerk
Partners van Ipcon organiseerden een bijeenkomst voor hun warme relaties. "Dit vinden wij binnen Ipcon heel belangrijk", zo vertelt Corné Thomassen. "Als kennis- en netwerkorganisatie binnen de infra, bouw en energie willen wij dergelijke bijeenkomsten graag organiseren voor onze relaties. Het is goed om elkaar op informele wijze, en buiten de werksfeer, te ontmoeten", aldus Corné. "Het onderwerp raakt ons werkveld: de transitie van mobiliteit, infrastructuur en energie. Dit is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Deze bijeenkomst is op dat vlak heel inspirerend", aldus Wilbert den Boer.

Trendwatcher Ruud Veltenaar
Als spreker kwam trendwatcher Ruud Veltenaar naar ons kantoor in Dongen. Ruud is buitengewoon hoogleraar, filosoof, TEDx spreker en sociaal bewogen investeerder. Hij is een autoriteit in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact op ons leven en werk. Gedurende de bijeenkomst gaf hij zijn visie op de transitie van mobiliteit, infrastructuur en energie. Welke veranderingen kunnen we op de korte en lange termijn verwachten, en wat is ervoor nodig om die veranderingen het hoofd te bieden? Hoe kunnen we zelf meerwaarde creëren in deze turbulente wereld, waarin onze samenleving in een rap tempo transformeert?

Transformatie binnen de infra
De samenleving verandert. Steeds vaker wordt de focus verlegd van welvaart naar welzijn, waarin het creëren van meerwaarde een centrale rol speelt. En dan hebben we het niet enkel over financiële meerwaarde, maar met name over sociale en ecologische meerwaarde. De vraag "hoe kunnen wij onze samenleving zo inrichten dat de wereld leefbaar blijft?" heeft zijn weerslag op ons dagelijks leven, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor de sectoren waarin wij actief zijn. Ontwikkelingen als autonoom rijdende auto's op zonne-energie, distributie van goederen met drones en co2-neutrale magneettreinen (die tot 600 km/u rijden), zullen leiden tot een transformatie van de infrastructuur. Interessante ontwikkelingen, waarbij het creëren van sociale en ecologische meerwaarde de drijfveren zijn. Deze meerwaarden zijn vertaald in 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (zie afbeelding onder).

Het inspirerende verhaal van Ruud Veltenaar maakte indruk en gaf stof tot nadenken. Dat de toekomst verandert, en moet veranderen om de wereld leefbaar te houden, dat staat vast. Hoe deze veranderingen er concreet uit gaan zien, zullen we waarschijnlijk sneller ondervinden dan we denken.

Duurzame ontwikkelingsdoelen 1