De Sluis Leidschendam is een van de parels van Leidschendam. De monumentale sluis, waar sinds het jaar 1400 al schepen passeren, heeft een unieke uitstraling. De omgeving van de sluis heeft niet voor niets een beschermd stadsaanzicht. De huidige sluis dateert uit het jaar 1885 en diende gerenoveerd te worden. Inmiddels is de renovatie afgerond en is de Sluis Leidschendam weer beschikbaar voor het vaarverkeer. Een mooi project waar Ipcon in diverse werkzaamheden een bijdrage aan mocht leveren, waaronder de inrichting van een risicomodule.

Renovatie & onderhoud
De negentiende-eeuwse sluis voldoet sinds de renovatie weer aan de technische eisen van deze tijd, is toekomstbestendig en veilig te gebruiken. Bij de renovatie is de historische waarde zoveel mogelijk behouden. Er werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de draaipunten van de sluisdeuren en aan het metselwerk en hardsteen van de sluiswanden en sluishoofden. De brugaandrijvingen en de besturingsinstallatie zijn vervangen en de bruggen zijn opnieuw in de verf gezet. Namens Ipcon waren Sjaak Verhoef (risicomanagement), Marcel Stiefelhagen (omgevingsmanagement) en Mark Baeten (inrichting Relatics) betrokken.

Datatemplate UAV GC contract
Sjaak Verhoef en Mark Baeten hebben voor het beheersen van de risico’s op de Sluis Leidschendam gezamenlijk een risicomodule opgezet. Hierbij richtte Mark een datatemplate in met Relatics. “Sjaak en ik hebben een risicomodule ingericht om de beheersmaatregelen, initiële risico’s en restrisico’s te beheersen en te analyseren”, aldus Mark. “Middels de baseline (zie afbeelding 1) is het mogelijk om de ontwikkelingen te volgen van de risico’s in het verloop van het project. Per risico wordt er een actuele en een initiële kwantificering aan gekoppeld. Het resultaat hiervan wordt gevormd door een rapportage met een opsomming van vervallen, nieuwe en aangepaste risico’s. Met de ‘risico kleurscore’ (zie afbeelding 2) kan snel een totaal overzicht getoond worden.

Inmiddels is de Sluis Leidschendam officieel geopend en weer volop in gebruik genomen. Heb je vragen met betrekking tot de ontwikkeling van het datatemplate voor risicomanagement? Neem contact op met Mark Baeten.

risicomanagement ipcon
Afbeelding 1

risicomanagement ipcon scorekaart
Afbeelding 2