Afgelopen week vond de eerste editie van het Dialog Event plaats. Omgevingsmanagers verzamelden zich om meer informatie te krijgen over Dialog, maar juist ook om het gesprek aan te gaan over hoe burgers tijdig betrokken kunnen worden bij projecten, hoe de communicatie met de burgers verbeterd kan worden én hoe je als omgevingsmanager overzicht behoudt in de afspraken met stakeholders. Kortom, over hoe omgevingsmanagement slimmer en efficiënter kan om draagvlak bij de stakeholders te creëren.

Vooruitgang met samenwerking
Binnen omgevingsmanagement is het een uitdaging om het overzicht te behouden op alle issues en belangen die spelen, wie met welke stakeholders praat en welke afspraken er zijn gemaakt. Het niet 'in control' zijn leidt tot verminderd draagvlak, met als risico een niet meewerkende omgeving, mogelijke financiële schade, imagoschade of een ontevreden opdrachtgever. Om omgevingsmanagement professioneler, slimmer en herleidbaar te maken, gaat Dialog de samenwerking aan met partners. “Wij geloven dat samenwerking en integraliteit tussen tools tot vooruitgang en meerwaarde op projecten leidt”, aldus Marcel Hoogsteder (Dialog).

Projectplannen in beeld
Het in een vroeg stadium visueel maken van projectplannen, is een goede manier om stakeholders al in de planfase mee te nemen in het project. Zo ben je in staat om draagvlak te creëren. The Imagineers maken projectplannen visueel, waardoor stakeholders zich een voorstelling maken bij wat er gaat gebeuren én kunnen zij in een vroeg stadium betrokken worden bij een project. “Door de koppeling tussen Dialog en The Imagineers kunnen de wensen en suggesties vanuit de stakeholders direct geborgd worden in Dialog”, aldus Marcel Hoogsteder.

Fase-overstijgend
Niet alleen in de planfase, maar ook in de realisatiefase blijft het van groot belang om te communiceren met de omgeving. Traditioneel gebeurt dit via nieuwsbrieven en gedrukte media, maar een aanvulling hierop is een projectapp. Via deze app, gebouwd door AppStudio, blijft de omgeving op de hoogte van de ontwikkelingen én kunnen zij direct contact opnemen met de omgevingsmanager. “Deze communicatie wordt centraal vastgelegd in Dialog, zodat je altijd inzicht hebt in wat er leeft in de omgeving en waar de nadruk op ligt zodat je daarop in kunt spelen ”, vertelt Marcel Hoogsteder.

Door deze samenwerking en koppelingen met The Imagineers en AppStudio is Dialog nóg beter in staat om omgevingsmanagement inzichtelijk te maken in meerdere fasen van het project, waardoor je draagvlak bij stakeholders kunt creëren. Wij kijken terug op een waardevolle bijeenkomst en kijken uit naar de volgende editie van het Dialog Event!

Kijk voor meer informatie op: https://www.getdialog.nl/