Met een wildgroei aan stakeholders is het een uitdaging om overzicht te houden van alle issues en belangen die spelen, wie met welke stakeholders praat en welke afspraken er zijn gemaakt. Het niet in control zijn leidt tot verminderd draagvlak, met als risico een niet meewerkende omgeving, mogelijke financiële schade, imagoschade of een ontevreden opdrachtgever. Wij willen omgevingsmanagement professioneler, slimmer en herleidbaar maken. Hoe? Door middel van beeldvorming, communicatie en inzicht.
Kom op 8 november naar het Dialog Event 2018!

Beeldvorming, communicatie & inzicht
Beeldvorming van, communicatie met en inzicht in de omgeving, vormen de basis voor goed en slimmer omgevingsmanagement. Gedurende het Dialog Event verzorgen Marcel Hoogsteder (Dialog), Henk Brekhof (The Imagineers) en Sacha Boulogne (AppStudio) een interactieve demonstratie over beeldvorming, communicatie en inzicht met betrekking tot omgevingsmanagement. Bovendien laten zij zien hoe samenwerking tot vooruitgang en meerwaarde op projecten leidt.                               

     
       Dialog omgevingsmanagement ipcon logo    logo theimagineers logo appstudio 
"Dialog biedt inzicht in wie jouw stakeholders zijn, wat hun belangen zijn, welke afspraken er met de stakeholders gemaakt zijn en wat de voortgang is" "The Imagineers verzorgen beeldvorming bij projecten in de ruimtelijke ordening. Zij verbeelden veranderingen en koppelen daar informatie aan" "AppStudio is expert in het bouwen van high-end apps, responsive & dynamische websites en digitale content. Er zijn geen grenzen!"             Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 14.15 uur Opening door Marcel (Dialog), Henk (Imagineers) & Sacha (AppStudio)
14.15 – 15.45 uur Interactieve demonstraties: Beeldvorming, communicatie & inzicht
15.45 – 16.00 uur Afsluiting
16.00 –  ……. uur Borrelbutton aanmelden