Deze week mochten wij Hans Schoolmeesters officieel welkom heten als nieuwe partner van Ipcon. De 53-jarige Hans heeft veel ervaring op het gebied van Beheer & Onderhoud en veel expertise op het gebied van herstel en verduurzaming van bouwkundige constructies. Hij sluit zich als coördinator uitvoering Beheer & Onderhoud, toezichthouder en/of inspecteur aan bij het kenniscluster Asset Advies

Uitdagingen Beheer & Onderhoud
toetreding hans schoolmeesters ipcon 2 webHans heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op projecten met een beheer- en onderhoudscomponent. Op deze projecten vervulde hij in de uitvoeringsfase vaak de rol van toezichthouder en/of inspecteur. “Het is echter mijn doel om, vanuit het oogpunt van Beheer & Onderhoud, tijdens de realisatiefase de uitvoering te volgen en te sturen. Dit resulteert in minder rest- en opleverpunten en de mogelijkheid om het systeem en/of object beheerst en tijdig aan de beheerder over te dragen”, aldus Hans Schoolmeesters. “Bovendien staat de markt voor een enorme uitdaging op het gebied van Beheer & Onderhoud. Daar lever ik graag een bijdrage aan”, zo vervolgt hij.

Herstellen en verduurzamen van bouwkundige constructies
Hans is een expert op het gebied van het herstellen en verduurzamen van bouwkundige constructies. Hij heeft veel (praktijk)kennis van onder andere betonherstel, dilataties, conserveringen en vloeistofkerende en -dichte vloeren. Bovendien heeft hij kennis en ervaring met de CUR-Aanbeveling 100 'Schoon beton in de praktijk' én met de NEN-2767.

Wil je meer weten over Hans en zijn beschikbaarheid? Neem contact met hem op!

Wij wensen Hans heel veel plezier en succes toe en kijken uit naar een prettige samenwerking!