Op donderdag 28 juni vond de Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) 2018 plaats. Dé landelijke netwerkbijeenkomst voor omgevingsmanagers. Op deze dag staat de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement centraal. Wij verzorgden mede de workshop 'Van vechten naar samenwerken' en hadden gedurende de dag een stand waar wij onder andere de nieuwe features van Dialog presenteerden.

Workshop: 'Van vechten naar samenwerken'
Het succes van ‘moeilijke’ projecten in de openbare ruimte staat of valt met de omgeving. De aanleg van een hoogspanningsverbinding is een voorbeeld van een dergelijk gevoelig project. De omgeving, daar waar het project daadwerkelijk wordt gerealiseerd, voelt zich vaak onvoldoende meegenomen in de plan- en besluitvorming, en wordt tijdens de realisatie onvoldoende gehoord als zij hun klachten uit of suggesties in wil brengen. Als de omgeving niet wordt meegenomen als gelijkwaardige stakeholder, kan de omgeving een harder knelpunt zijn dan bijvoorbeeld techniek, vergunningen of andere aspecten die doorgaans als harder worden ervaren. Bij de aanleg van een 380kV hoogspanningsverbinding in West-Brabant, was sprake van veel weerstand en protest. In de workshop namen Antje Tenhaaf (Tennet) en Marcel Stiefelhagen (Ipcon) de deelnemers mee in hun reis die begon met vechten en eindigde in een haast voorbeeldige samenwerking die leidde tot een regionaal gedragen tracé dat in juli 2017 door toenmalig Minister Kamp werd overgenomen. 

Dialog voor slimmer Omgevingsmanagement
Ipcon beschikt over veel kennis en expertise op het gebied van omgevingsmanagement. We bemensen omgevingsteams, stellen omgevingsplannen op en kunnen de uitvoerende organisatie trainen in omgevingsgericht handelen. Maar we hebben ook Dialog ontwikkeld.

Momenteel is omgevingsmanagement niet altijd herleidbaar, zit kennis in de hoofden van de medewerkers, bestaat er een veelvoud aan lijstjes en kost goede vastlegging veel tijd. Er wordt van teams binnen omgevingsmanagement echter wel verwacht dat zij volledige controle hebben. Daarom hebben wij Dialog ontwikkeld. Dialog biedt je altijd inzicht in wie jouw stakeholders zijn, wat hun belangen zijn, welke afspraken er met de stakeholders gemaakt zijn en wat de voortgang is. Hiermee ben je in staat om omgevingsmanagement te beheersen. Dialog biedt je altijd inzicht in wie jouw stakeholders zijn, wat hun belangen zijn, welke afspraken er met de stakeholders gemaakt zijn en wat de voortgang is. Het maakt omgevingsmanagement SMART op basis van de SOM-methodiek. Gedurende de LOMD presenteerden we de nieuwe release van Dialog én de nieuwe features, waaronder DialoGIS.

Op de hoogte blijven? Volg Dialog en Ipcon op LinkedIn!