Steeds vaker is omgevingsbewustheid essentieel om vertragingen en oplopende projectkosten te voorkomen. Hiervoor is binnen de organisatie bewustwording nodig ten aanzien van het project, de omgeving en de wisselwerking tussen beiden. Peter Mathlener, partner bij Ipcon, zette daarom de workshop ‘Omgeving in Uitvoering’ op. “Het bouwen mogelijk maken wordt steeds vaker belangrijker dan het bouwen zelf”, aldus Peter. “Deze workshop leidt tot meer omgevingsbewustheid binnen een team of organisatie. Het resultaat is dat de uitvoering op tijd start, niet stagneert en er minder faalkosten optreden”.

De invloed van de omgeving
Peter Mathlener heeft ruime ervaring als hoofd werkvoorbereider in de voorbereiding en realisatie van complexe projecten binnen de infrastructuur, en is werkzaam als omgevingsmanager. “Binnen teams loop ik er vaak tegenaan dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van welke invloed de omgeving tegenwoordig heeft op de voorbereiding en voortgang van projecten. Vaak stelt men zich reactief op en klaagt na een stillegging over bijvoorbeeld een bewoner die roet in het eten gooit of een vergunning die niet wordt verleend. Met een bewuste en proactieve houding kan juist het tegenovergestelde bereikt worden”, aldus Peter. In deze workshop leert hij je mensen hoe dat kan.

Praktijkgerichte cases
Peter heeft een programma ontwikkeld met herkenbare en praktijkgerichte cases die gebaseerd zijn op de theorie achter omgevingsmanagement. “Het is belangrijk dat omgevingsbewustheid binnen de gehele organisatie aanwezig is, en niet alleen bij de omgevingsmanager”, aldus Peter. Wanneer je dit voor elkaar krijgt kan iedereen binnen het project op eenvoudige wijze een deel van het omgevingsmanagement voor hun rekening nemen, waardoor de omgevingsmanager zijn rol gerichter kan vervullen.

De workshop is uitermate geschikt voor projectmedewerkers binnen de aannemerij, overheid en advies- en ingenieurbureau's, die betrokken zijn in de plan-, contract- en realisatiefase.


button meer informatie