Door: Corné Thomassen & Wilbert den Boer (Managing Partners Ipcon)

Binnen Ipcon lopen we er met enige regelmaat tegenaan: opdrachtgevers die huiverig zijn voor het inhuren van zelfstandigen. Dit wordt veelal ingegeven door de onzekerheid rondom de Wet DBA. Onterecht! “Het is preken voor eigen parochie, maar het is onnodig dat de Wet DBA voor opdrachtgevers blokkades opwerpt om zelfstandigen in te huren”, aldus Corné Thomassen. “De inzet van zelfstandigen levert juist heel veel kansen op”.

Ipcon en haar ondernemers
Bij Ipcon zijn enkel zelfstandig ondernemers aangesloten die werken binnen de bouw, infra en energie. Iedere zelfstandige voert zijn of haar beroep uit in samenwerking met andere zelfstandigen. “De afspraken voor samenwerking tussen al onze zelfstandigen, hebben wij vastgelegd in onze maatschapsovereenkomst”, aldus Wilbert den Boer. “Elke partner is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wij hebben geen personeel in dienst en hebben niet te maken met loonheffingen”.

Kansen voor opdrachtgevers
“Heb je even?”, lacht Corné Thomassen als ik hem vraag over de voordelen van de inhuur van zelfstandigen. “Projecten binnen de bouw, infra en energie lenen zich uitstekend voor de inzet van zelfstandigen”, zo vervolgt hij. “De kern van een projectteam moet overwegend uit de eigen moederorganisatie komen, maar in de flexibele schil kan dit aangevuld worden met specifieke expertise of capaciteit. Ipcon is gespecialiseerd in deze flexibele schil op het gebied van expertise en probleemoplossend vermogen. Bovendien biedt Ipcon ondernemerschap en innovatief vermogen als meerwaarde. “Binnen de markt signaleren wij de projectbehoefte om zelfstandig ondernemers als specialisten in te zetten. Vaak botst deze behoefte met het inhuurbeleid van de organisatie. Organisaties worstelen met hoe ze de projectbehoefte en het inhuurbeleid goed op elkaar af kunnen stemmen. Onnodig! Binnen Ipcon hebben wij, naast inhoudelijke kennis van de markt, ook de benodigde kennis van de Wet DBA. Hierbij worden wij geadviseerd door accountants en fiscaal juristen”, aldus Wilbert. “Laten we die worsteling dus bij deze een halt toeroepen. In mijn ogen moet het altijd de drijfveer zijn om de beste mensen in te zetten,” zo vult Corné hem aan.

Wet DBA: de essentie
In essentie gaat de Wet DBA over het beoordelen van een arbeidsovereenkomst. Om vast te stellen dat er sprake is van een arbeidersovereenkomst, moet er voldaan worden aan drie kenmerken, namelijk:

1. Er is sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever
en
2. Er is een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten
en
3. De opdrachtgever is verplicht loon te betalen

Indien niet alle bovenstaande drie elementen aanwezig zijn, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. (Bron: Belastingdienst)

Wet DBA: de overeenkomst
Enkele jaren geleden werd de VAR-verklaring gehanteerd. Hierin verschaften wij onze opdrachtgevers vrijwaring van belastingschulden van zelfstandigen. Sinds de VAR-verklaring werd afgeschaft, wordt gebruik gemaakt van onze modelovereenkomst die door de Belastingdienst is geaccordeerd. Maar soms wenst een opdrachtgever echter geen gebruik te maken van onze modelovereenkomst. “Het komt wel eens voor dat opdrachtgevers een eigen (model)overeenkomst op willen stellen”, aldus Wilbert den Boer. “In dat geval gaan wij na of de (model)overeenkomst van onze opdrachtgever ‘Wet DBA-proof’ is. Hierbij gaan wij uit van de ‘Handreiking DBA’, zoals deze door de Belastingdienst is opgesteld”, zo vervolgt Wilbert. Op deze manier is het papierwerk in orde voor wat betreft de Wet DBA. Bovendien is het van belang dat in de praktijk volgens de overeenkomst gehandeld wordt.

ipcon wet dba modelovereenkomst

Bron: www.belastingdienst.nl

Wet DBA in de praktijk
Binnen Ipcon zorgen wij er niet alleen voor dat alleen overeenkomsten aangegaan worden die aan de Wet DBA voldoen, maar zien we er ook op toe dat wordt gehandeld zoals overeengekomen. Onderstaande punten, die in de (model)overeenkomst zijn vastgelegd, zijn belangrijk om na te leven in het kader van de Wet DBA:
1. De opdrachtnemer is vrij vervangbaar, of
2. Er is geen gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, of
3. Er is geen sprake van loon

ipcon wet dba voorwaarden 1

Bron: www.belastingdienst.nl

Kortom, veel opdrachtgevers hebben te maken met een worsteling tussen enerzijds de projectbehoeften en anderzijds het inhuurbeleid van een organisatie. Is er geen sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever, is er geen persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten óf is de opdrachtgever niet verplicht loon te betalen? Dat kun je met een gerust hart zelfstandigen inhuren voor de flexibele schil. Het is belangrijk om de Wet DBA zowel op papier als in de praktijk goed te regelen. Binnen Ipcon zijn we ons daar van bewust. Alle (model)overeenkomsten zijn Wet DBA-proof. Het is tijd om te denken in kansen.

Wil je meer informatie met betrekking tot de Wet DBA, inhuur van zelfstandigen of werkwijze van Ipcon? Neem contact op met Wilbert den Boer.