Klimaatverandering, nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en veranderende behoeften binnen de maatschappij. Het zijn voorbeelden van grootschalige, externe ontwikkelingen waar organisaties en projecten mee te maken hebben. Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, moeten we onze manier van werken aanpassen. Vertel dit tegen Marcel Bruggers, onze nieuwe partner binnen het kenniscluster projectbeheersing, en hij begint te glunderen. Een strategisch adviseur, innovatiemanager en programmamanager in hart en nieren.

Externe ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen leveren zowel kansen als bedreigingen op. Voor veel organisaties is dit een hele kluif. En dat is logisch… het vraagt om een andere aanpak binnen organisaties en een andere manier van samenwerken tussen organisaties, waarbij bestaande denkpatronen en ideeën vaak verlaten moet worden. “Deze externe ontwikkelingen zijn van invloed op de omgeving waarbinnen organisaties werken en functioneren.”, aldus Marcel Bruggers. “Ze zijn niet tegen te gaan, dus moet je meebewegen en uitvinden hoe je hier op in kan spelen. De uitdaging is dan om van deze ontwikkelingen gebruik te maken, in plaats van dat je er hinder van ondervindt”. Aan de twinkeling in zijn ogen is duidelijk te zien dat je hier in het straatje van Marcel bent aangekomen. Hij houdt ervan om deze fenomenen het hoofd te bieden en de organisatie sterker uit de strijd te laten komen.

Innoveren
“Bij innovatie wordt al gauw gedacht aan digitalisering en technologische innovatie. Deze zijn uiteraard essentieel om een leidende en toonaangevende rol te kunnen spelen”, vertelt Marcel. “Maar we moeten niet vergeten dat de eerste slag die we kunnen toebrengen, de slag is van sociale innovatie. Eigenlijk moeten technologische en sociale innovatie hand in hand gaan.” Hij vertelt dat sociale innovatie gaat om zaken als de werkwijze, het menselijk handelen en de manier van samenwerken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sociale innovatie tot significante en structurele verbeteringen in het resultaat van de organisatie leidt en de betrokkenheid en welzijn van medewerkers vergroot. Sociale en technologische innovatie zijn voor Marcel dé focuspunten in zijn werk. “Op die manier beweeg je mee met de externe ontwikkelingen in plaats van de ogen hiervoor te sluiten”, aldus Marcel.

Duurzaamheid
marcel bruggers champagne ipconAls innovatie- en technologiemanager heeft Marcel een achtergrond in het operationeel waterbeheer en heeft hij ervaringen opgedaan binnen overheden, commerciële en non-profit organisaties. “Het is mijn doel om bij te dragen aan duurzaamheid, duurzame relaties, een gezond milieu en maatschappelijk welzijn binnen overheden en non-profit organisaties. Bij commerciële organisaties gaat het ook om duurzame verbeteringen, maar die zijn vaak toegespitst op de continuïteit van de business. Het gaat dan om innovaties die de operationele kosten optimaliseren, service verbeteren en kapitaalefficiëntie maximaliseren”.

Externe ontwikkelingen leiden tot veranderende omstandigheden en uitdagingen binnen (project)organisaties. Het is ten eerste van belang om bewust te zijn van deze ontwikkelingen en de mogelijke implicaties voor de eigen werkprocessen, maar de vervolgstap is om hier als organisatie zo efficiënt en goed mogelijk mee om te gaan. Hierbij is technologische en sociale innovatie onontkoombaar.

Wil je meer weten over Marcel en zijn beschikbaarheid als strategisch adviseur, innovatie- of programmamanager? Neem contact met hem op!

Wij wensen Marcel heel veel plezier en succes toe en kijken uit naar een prettige samenwerking!