De gezichten van Peter Mathlener en Corné Thomassen spreken boekdelen als het gaat over de cursus Contractual Awareness die zij verzorgden voor Beens Groep. “Het is mooi om te zien dat je door middel van praktijkvoorbeelden, werknemers bewust kunt maken van hoe Contractual Awareness in elkaar steekt”, aldus Corné. De cursus werd zowel door Ipcon als door Beens Groep dan ook als zeer geslaagd ervaren.

Waarom een cursus Contractual Awareness?
Het doel van de cursus was het op een goede wijze insteken van ‘Verzoeken Tot Wijzigingen’ (VTW’s) en afwijkingen bij aangenomen werken op basis van de UAV-gc 2005. “Binnen veel organisaties blijkt een goede formulering van VTW’s lastig. Beens Groep had de ambitie om een groter rendement uit de door hen opgestelde VTW's te halen. Met die vraag - en de kennis die wij inmiddels hebben van de Beens Groep op het gebied van organisatie, cultuur en specialismen - hebben wij een op maat gemaakte cursus Contractual Awareness UAV-gc 2005 voor hen ontwikkeld”, vertelt Corné Thomassen.

ipcon cursus contractual awareness beens groep sept 2017 1 web

“Beens Groep had de ambitie om een groter rendement uit de door hen opgestelde VTW's te halen”

De cursusinhoud
Gedurende de cursus werd – ter opfrissing - in vogelvlucht de theorie van de UAV-gc 2005 behandeld. De meeste deelnemers van Beens Groep hadden daar in het verleden al eens een cursus in gevolgd, maar misten de praktische handvaten en de do's & dont's. “Om de theorie een gezicht te geven, hebben we het fictieve project ‘Reconstructie Kademuren van de Visserijhaven te Dintelbosch’ in het leven geroepen. Een project dat volledig is toegeschreven op de core business van de Beens Groep: het ontwerpen en realiseren van oeververdedigingen, kademuren en waterbouwkundige constructies”, aldus Peter. Het project werd gebruikt om een aantal cases voor te leggen, die meteen plenair besproken werden. “Na afloop kregen wij te horen dat ze zeer te spreken waren over deze aanpak. Normaal gesproken kregen ze tijdens cursussen praktijkcases voorgeschoteld die helemaal niet in hun straatje pasten”, geeft Peter aan. “Bovendien klopte de technische inhoud van de case ook nog goed, waardoor de deelnemers de opdrachten serieus namen”, vult Corné Thomassen hem aan.

De praktische invulling
ipcon cursus contractual awareness beens groep sept 2017 2 webDe cursus bestond uit een programma van twee dagdelen. Na afloop van het eerste dagdeel kregen de deelnemers een case mee als huiswerk die ze moesten uitwerken. De uitwerkingen werden individueel ingeleverd en gedurende het tweede dagdeel door de makers toegelicht. Ze lichtten mondeling toe hoe hun VTW was opgebouwd en hoe hun aanpak omtrent het gestelde probleem zou zijn. De deelnemers ervaarden dit als verrassend, soms zelfs confronterend, maar als zeer leerzaam! Aansluitend werd er aandacht besteed aan de theorie en de knelpunten bij het proces van Toetsing en Acceptatie en werd de tweede cursusdag afgesloten met een set aanbevelingen voor de deelnemers en het bedrijf.

Waardevol

De plenaire terugkoppeling naar de groep maakte duidelijk dat vaak te snel routinematige keuzes werden gemaakt, terwijl die niet altijd in het voordeel van de opdrachtnemer waren. Iets waar de opdrachtnemer wel gewoon recht op heeft. "Dit zijn waardevolle inzichten om meer rendement uit VTW's te halen", aldus Peter.

“De plenaire terugkoppeling naar de groep maakte duidelijk dat vaak te snel routinematige keuzes werden gemaakt”

Namens Ipcon hebben Peter en Corné met veel plezier gewerkt aan het opzetten van de cursus, de interactie met de cursisten en de toegevoegde waarde die zij konden bieden aan Beens Groep. Op de vraag of dit voor herhaling vatbaar is reageren beiden positief: “Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Er zijn veel meer bedrijven van een soortgelijk kaliber die met deze problematiek worstelen. Wij gaan graag de uitdaging aan om ook voor die bedrijven deze cursus op maat te maken en hen op weg te helpen om vaker succesvol te zijn met het indienen en geaccepteerd krijgen van VTW's”.

Wil je meer informatie met betrekking tot de cursus Contractual Awareness? Neem contact op met Peter Mathlener of Corné Thomassen.