Wederom kunnen wij met trots kenbaar maken dat zich deze week een nieuwe partner heeft aangesloten bij ons. Wij zijn verheugd dat Wibo van Haersma Buma zich deze week aan onze maatschap heeft verbonden. De 40-jarige Wibo - wonend in de Meern - is een ervaren procesmanager, die al enkele jaren actief is als zelfstandig ondernemer. Hij sluit zich per direct aan bij het kenniscluster Projectbeheersing, waarbinnen hij - naast de rol van procesmanager - nog diverse andere rollen kan vervullen.

Ik haal mijn energie uit complexe vraagstukken op het gebied van interim en integraal projectmanagement, binnen een technisch veranderende omgeving.

 

Optimaal resultaat met samenwerking

wibo van haersma buma ondertekent contract ipcon web"Ik haal mijn energie uit complexe vraagstukken op het gebied van interim en integraal projectmanagement, binnen een technisch veranderende omgeving", aldus Wibo. Met een gestructureerde aanpak en een proactieve en kritische werkhouding, vindt Wibo het belangrijk dat door middel van samenwerking successen worden bewerkstelligd. Met zijn brede inhoudelijke achtergrond, de nodige ervaring en kennis van organisaties, is Wibo altijd op zoek naar mogelijkheden om de processen te verbeteren en te borgen. Zo kan er een optimaal resultaat gehaald worden binnen de gestelde project doelen. En dit alles kan niet zonder het goed samenwerken met elkaar. 

Wil je meer weten over Wibo en zijn beschikbaarheid? Neem contact met hem op!

Wij wensen Wibo heel veel plezier en succes toe en kijken uit naar een prettige samenwerking!