De markt verwacht steeds meer van omgevingsmanagement in complexe projecten met een breed scala aan stakeholders. Voor het ondernemerschap waar Ipcon* voor staat, een uitdaging om hier nog beter op te kunnen inspelen. Door het lanceren van de productgroep ‘Omgevingsmanagement’ zijn we in staat onze kennis en ervaring krachtiger in te zetten. Onze partner Bart Klaver is hierin de regisseur. Met zijn ervaring als adviseur voor inhoudelijke omgevingsvraagstukken is hij het aanspreekpunt om tot de best passende projectoplossing te komen.

STRATEGISCH PARTNER
Onze rol op projecten reikt verder dan alleen mensen leveren. Ipcon wil de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening overnemen. Door deze resultaatsverplichting kunnen we garant staan voor de tijdige levering en kwaliteit van de producten. Wij zoeken een duurzame relatie met onze klanten om samen succesvol op de projecten te kunnen zijn.

DIENSTEN
Met de productgroep Omgevingsmanagement ontstaat een dienstverlening die nog beter aansluit op de marktbehoefte. Vanuit Consultancy bieden we diverse producten aan, zoals: Dialog, workshop ‘Omgeving in Uitvoering’, OM-team en BLVC-plannen. Ook participeren we in aanbestedingstrajecten binnen combinaties. De inzet via Interim projectmanagement blijft een voorname dienst. Zo kunnen we rollen invullen op het gebied van Omgevingsmanagement (Stakeholdermanagement), communicatie, vergunningen, kabels- en leidingen en verkeersmanagement.

Al meerdere projecten leveren het bewijs voor de kracht van omgevingsmanagement binnen Ipcon, zoals ‘Bouwen in Scheveningen Haven’, ‘Atelier Planet Texel’, ‘Campus Development TU Delft’, ‘verbreding A9-Gaasperdammerweg’, ‘Lange Haven Plus – Schiedam’.

HUMAN CAPITAL
De kracht van Ipcon is het ondernemersnetwerk van de partners en zelfstandigen uit de flexibele schil. Binnen de partners zijn er vijf specialisten op het gebied van omgevingsmanagement: Marcel Hoogsteder, Peter Mathlener, Jessie Vols, Corné Thomassen en Bart Klaver. Waar nodig maken we ook gebruik van relaties uit het ondernemersnetwerk. Zo hebben we op 21 juni jl. een netwerkbijeenkomst georganiseerd louter voor Omgevingsmanagers. Meer info is te vinden in het artikel ‘De Kunst van Omgevingsmanagement’.

* IPCON
Ipcon is een managementbureau met focus op interim projectmanagement en consultancy in de markt van Infrastructuur en Mobiliteit met als motto ‘De kunst van projectbeheersing’. Wij hebben ruime ervaring op (multidisciplinaire) infrastructurele projecten in heel Nederland. Onze dienstverlening is georganiseerd rondom de vijf kennisclusters: Management, Omgeving, Techniek, Contract en Risico. Met het netwerk van ruim twintig ondernemende partners en een grote flexibele schil vormt Ipcon een unieke organisatie voor complexe (project)vraagstukken.