Mark Baeten, partner bij Ipcon en expert op het gebied van informatiemanagement, is betrokken bij een wel heel interessant project: ‘’De Noord-Zuidlijn’’. Het is een directe, nieuwe metroverbinding van Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Zuid, die ervoor zorgt dat de reistijd in 2017 slechts 16 minuten bedraagt! En dat is wel eens anders geweest…

‘’Waar reizigers nu vaak meerdere keren moeten overstappen, bedraagt de reistijd in 2017 slechts 16 minuten. De Noord-Zuidlijn is een snelle, moderne en veilige metrolijn die ervoor zorgt dat Amsterdam beter bereikbaar wordt én blijft’’

Keur- en testteam

Vanaf 2003 wordt er al gewerkt aan deze nieuwe verbinding, een hele poos dus. Via de link kun je zien wat er precies is gedaan en waar men nu mee bezig is. Mark maakt deel uit van het zogenoemde keur- en testteam binnen VIA. Dit team zorgt ervoor dat er uiteindelijk een kloppend informatiemodel van projectgegevens te verkrijgen is, waarbij alle informatie van het project is vastgelegd. Met deze informatie kan aantoonbaar worden voldaan aan de gestelde eisen van de opdrachtgever.

Noord Zuidlijn

Opdrachtnemer Alstom is zeer tevreden over de start van het testprogramma. In goede samenwerking met afbouwaannemer VIA en GVB, die zorgt voor de bestuurders, worden testritten uitgevoerd. De bedoeling van de testfase is om aan te tonen dat het treinbeveiligingssysteem (CBTC) doet wat is afgesproken. Alle mogelijke routes tussen het emplacement op station Noord en station Noorderpark worden gereden. Er wordt onder meer getest of de wifiverbinding tussen de baan (antennemasten) en de metro overal goed is, of de signalen van de balises* en assentellers goed binnenkomen en of alle functies vanuit het verkeersleidingsysteem werken. Denk aan het bedienen van de wissels op het spoor en het instellen van een veilige rijroute.

Balise 

* Een balise is een passieve, elektronische unit die verschillende data bevat. Deze worden door een antenne onder de trein uitgelezen.

 

Wij wensen Mark nog veel succes op dit project!