Kunst van projectbeheersing

De Inframarkt

De inframarkt is een dynamische wereld. Techniek , wet- en regelgeving, bouwmethodes, samenwerkings- en contractvormen blijven zich continue ontwikkelen. Om in te spelen op deze snelle ontwikkelingen en veranderingen, is het van belang deze in een vroeg stadium te signaleren. Zodat wij kunnen meebewegen in het bieden van oplossingen.

 

Voorbeeld nieuwe ontwikkeling

Een belangrijke ontwikkeling in de infrabranche (publieke en private opdrachtgevers, aannemerij en advies- en ingenieursbureaus) is dat projecten en (deel)opdrachten  tegenwoordig steeds vaker ‘resultaatgericht’ ingekocht worden (resultaatsverplichting in plaats van inspanningsverplichting). Hierbij maken innovatie en kennis het onderscheid, omdat het succesvol zijn van een project wordt bepaald door een uitgebalanceerd team dat alle risico’s (kennis) en raakvlakken (innovatie) weet te vinden en te beheersen.

 

Ipcon’s projectbeheersing

Projectbeheersing is een kunst. Enerzijds is het van groot belang om de benodigde kennis beschikbaar te hebben, anderzijds om op het juiste moment voldoende capaciteit te hebben. Door deze twee factoren is er een toenemende behoefte aan een zogenoemde flexibele schil. Dankzij onze flexibiliteit, zijn wij in staat om de benodigde capaciteit en kennis tegelijkertijd te leveren. Ipcon neemt de regie en brengt advies uit over hoe er balans gebracht kan worden in de organisatie. Ipcon begrijpt de kunst van projectbeheersing, en is daarom is staat bovenstaande waar te maken. Wij maken continue gebruik van de kennis en het netwerk van al onze partners. Naast deze kennis beschikt Ipcon over meer dan voldoende capaciteit, waardoor aan de wensen van opdrachtgevers kan worden voldaan.

 

De partners van Ipcon

Onze partners volgen de ontwikkelingen in de branche en anticiperen hierop. Hierdoor zijn zij in staat de verwachtingen van opdrachtgevers waar te maken en invulling te geven aan verschillende soorten vraagstukken. De samenwerking van partners onderling leidt tot creativiteit en innovatie. Het signaleren van marktkansen en productontwikkelingen is dan een vanzelfsprekendheid.

 

Resultaatgericht innoveren doen wij samen!