Sociale innovatie aanbestedingstrajectenIn de Inframarkt wordt in de nabije toekomst nog meer ingekocht op basis van een resultaatverplichting. De inhuur loopt, gestuurd door politiek, steeds verder terug, terwijl de behoefte wel aanwezig blijft voor externe (specialistische) inzet. De contracten verzakelijken en inkoop krijgt steeds meer de hand in strategische vraagstukken. De kansen voor individuele zelfstandigen worden beperkt en het bundelen van krachten is essentieel.

De netwerkbijeenkomst van 10 september stond in het teken van ‘Aanbestedingen’ en is bezocht door ruim 50 zelfstandig ondernemers. Door innovatief ondernemerschap en de krachten te bundelen worden mogelijkheden gecreëerd die als individu onbereikbaar zijn. Zo maken we ons minder afhankelijk van de grote traditionele spelers in de sector. Wij pakken met elkaar de regie.

In workshops zijn tijdens de bijeenkomst de samenwerkingsmogelijkheden besproken en kansen inzichtelijk gemaakt. Daarbij zijn we ingegaan op diverse vraagstukken. Wat is onze winstrategie? Past een resultaatsverplichting binnen een raamovereenkomst bij ons? Kunnen we en zijn we bereid invulling te geven tijdens aanbestedingstrajecten?

Met elkaar concludeerden we dat het aangaan van aanbestedingen tot nieuwe kansen kan leiden. Dat we ons bewust moeten zijn van onze veranderende rol en bijbehorende risico’s. Waarbij sociale innovatie een inspiratiebron is voor aanbestedingstrajecten en mogelijk de traditionele marktpartijen kan beconcurreren.