NickVos 1

 

Medio juni is Nick Vos toegetreden als nieuwe partner bij Ipcon.Nick heeft ervaring opgedaan bij de projectbeheersing van diverse contractvormen in verschillende fasen van een bouwproces. Daarnaast heeft hij kennis op het vlak van systems engineering, ondersteuning en verbetertrajecten met Relatics, kwaliteitscoördinatie en met beheer en onderhoud. Kijk op het partnerprofiel van Nick Vos voor meer informatie.

Wij wensen Nick veel succes toe!

NickVos 3

NickVos 2