De herontwikkeling van het centrum van Rio de Janeiro is in volle gang. Vooraf aan de Olympische Spelen in de zomer van 2016 moet het oude industriële havengebied aan de baai van Rio getransformeerd zijn tot aantrekkelijk waterfront met nieuwe culturele en economische functies (musea, hotels, commercieel vastgoed). Een belangrijke voorwaarde is het ondergronds brengen van een groot deel van de verkeersstromen. Op zondag 1 maart jl. is de eerste tunnel ‘Rio 450’ van 1,5 km lengte geopend in het bijzijn van de burgemeester van Rio de Janeiro en de president van Brazilië. Ipcon heeft in de persoon van Bart Klaver ondersteund bij het komen tot een veilige tunnel.

 

 Porto Maravilha in 2016Porto Maravilha in 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porto Maravilha in 2014 resp. 2016

 

Ipcon is door Enprodes Management Consultancy BV te Rotterdam gevraagd om mede te schrijven aan het Tunnelveiligheidsplan (zomer 2014) en het Veiligheidsbeheerplan (begin 2015). Op basis van internationale richtlijnen, waaronder de Nederlandse leidraden, en in overleg met belanghebbenden is gekomen tot de gewenste plannen en procedures. De belangrijke stakeholders waren Porto Rio (de aannemerscombinatie), de Concessionária Porto Novo (private houder van de gebiedsconcessie), de gemeente Rio de Janeiro en de veiligheidsdiensten (waaronder de brandweer ‘Corpo do Bombeiros’). Vooraf aan de opening van de tunnel zijn de operationele medewerkers en managers van de Concessionária Porto Novo door Han Admiraal van Enprodes en Bart Klaver van Ipcon getraind in de bedienings- en calamiteitenprocedures.

De bouw van de naastgelegen en drie keer zo lange tunnel ‘Via Expressa’ is inmiddels gestart. Enprodes en Ipcon werken samen om ook hier de veiligheid te waarborgen bij de opening van de tunnel in het voorjaar van 2016! 

Porto Maravilha Opening

De feestelijke opening van de tunnel met in het midden de vrouwelijke president Dilma Rouseff

en de burgemeester Eduardo da Costa Paes (op de foto met hoed).

 

 

Porto Maravilha Locatie Rio 450

Locatie van de ‘Rio 450’ tunnel in het centrum van Rio de Janeiro