Sluiten Overeenkomst

 

Voor de ondernemende partners van Ipcon is de overeenkomst met onze opdrachtgever een voornaam onderdeel van het ondernemerschap. Tijdens het kenniscafé op donderdag 26 februari is door Corné Thomassen een presentatie gegeven met als doel ervaringen en aandachtspunten te delen.

Er is inhoudelijk ingegaan op de onderdelen van de overeenkomst: de partijen die de overeenkomst aangaan, duur en inzet, aard van de werkzaamheden, honorarium, facturatie, aansprakelijkheid en verzekeringen. Tenslotte is het proces van aanvraag tot en met de afronding van de opdracht besproken.

 

Een kenniscafé maakt onderdeel uit van de interne kennisdeling en wordt  8-10 keer per jaar exclusief voor en door de ondernemende partners van Ipcon georganiseerd.