IPCON Thema Beelden Liggend Regie

Ipcon is door haar netwerk van interim professionals (zelfstandig ondernemers) in staat een diversiteit aan kennis te bundelen en tegen concurrerende tarieven in te zetten. Door het flexibel inschakelen is de dienstverlening optimaal en blijven de overheadkosten beheersbaar. Door de ontwikkeling en volwassenheid als netwerkorganisatie komt de uitvoering van grotere adviestrajecten binnen het bereik van de interim professionals van Ipcon. Een markt die tot dusverre voorbehouden was aan de traditionele bureaus.

Bij de oprichting van Ipcon is deze trend al gesignaleerd en daarom onderdeel van de naam: Interim Projectmanagement en CONsultancy. Door de groei en behoefte in de markt staan we klaar om vorm te geven aan het vernieuwde business model.

Ons adviesaanbod binnen het marktsegment Infrastructuur bestaat uit:

  • Producten. Leveren van een product voor een vast overeengekomen prijs, zoals stakeholderanalyses, EMVI-plannen, SCB-toetsen en tenderreviews;
  • Team. Inzetten van een projectteam bestaande uit diverse expertise op basis van een verrekenbare uren- en kosteninschatting. Denk aan diverse expertise zoals, system engineering, SCB-team, omgevingsmanagement, technisch advies/review, risico- en contractmanagement, procesbeheersing, etc.
  • Project. Verantwoordelijk voor de scope van een project(onderdeel), voornamelijk in concurrentie vanuit (openbare) aanbestedingen.

Wij hebben ervaring met diverse contractvormen (oa D&C en DBFM) in alle segmenten binnen Infra: van waterbouw tot civiele betonbouw en wegenbouw tot ondergrondse infra. Zowel bij overheden, aannemerij en ingenieursbureaus. Ervaring vanuit ons netwerk die we kunnen inzetten in de adviestrajecten.

Neem voor een nadere toelichting of vragen gerust contact met op met ons kantoor, telefoon 085 877 24 50 of Corné Thomassen.

 

 

 Gesignaleerde trends:

 

 ‘Door toename van freelancers in de ingenieursbranche, met inmiddels aan marktaandeel van 12%, zal een flexibele schil in deze branche voorlopig wel blijven’.

Bron Rabobank Cijfers & Trends, Ingenieursbureaus, 12 februari 2015.

 

‘Bureaus bieden een tenderservice aan. Dit is de mogelijkheid om als groep freelancers gezamenlijk in te schrijven op projecten en aanbestedingen’.

Bron Rabobank Cijfers & Trends, Ingenieursbureaus, 12 februari 2015.

 

‘Er is een gestage trend naar nieuwe business modellen te zien, die het traditionele uurtje/factuurtje onder druk zetten, zoals abonnementen, risicodeling en prestatiebeloning. Er wordt daarom meer ondernemerschap verwacht van adviseurs’.

Bron: SIOO, De vijf gamechangers voor consulting (whitepaper), december 2013.