Woensdagavond 4 juni stond het kenniscafé in het thema van 'Fiscaliteiten'. Als zelfstandig ondernemer (de partners van Ipcon) is het van belang op de hoogte te blijven van fiscale en financiële vraagstukken.

HLB Van Daal & Partners begeleidt Ipcon onder andere met klankbord gesprekken, strategische overleggen, fiscale advisering en het verzorgen van jaarrekeningen en diverse aangiften.
Namens HLB Van Daal & Partners waren Pascal Kosters en Jeroen van der Sanden aanwezig om ons te informeren. Door laatstgenoemde is een interessante lezing gegeven, waarbij stil werd gestaan bij zaken als jaarstukken, een balans, winst uit onderneming, omzetbelasting, aangifte inkomstenbelasting, arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorziening en auto werk of privé. Dit leverde een uitermate aandachtige en interactieve avond op.

 

HLB-Van-Daal-en-Partners