20140820.Model RWS Risico versie 2.1

 

Voor het project Twentekanalen fase 2 heeft Ipcon de softwaretool Relatics uitgebreid met een module voor Risicomanagement. Deze uitbreiding heeft Ipcon aangenomen als een Consultancy-opdracht. Hiermee hebben we bij Rijkswaterstaat invulling gegeven aan een productuitvraag die in de markt is gezet.

Voor het vastleggen en ontsluiten van projectinformatie (eisen, verificaties, toetsen, etc) maken projecten van Rijkswaterstaat gebruik van een centraal ontwikkelde tool: de Relatics-template GRIP. Hierdoor hebben en houden projecten grip op projectinformatie en worden faalkosten beperkt. GRIP is de afkorting van GRip op Informatie in Projecten.

Het team van Ipcon heeft in nauwe samenwerking met het projectteam van Rijkswaterstaat en de centrale organisatie, de Relaticsomgeving uitgebreid met een module voor Risicomanagement.

Voor nadere informatie omtrent het project of Informatiemanagement (Relatics), kunt u contact opnemen met Wilbert den Boer.