5F3C8496a

Op uitnodiging van Ipcon waren woensdag 8 oktober zo’n 150 enthousiaste vakmensen uit de Infrasector aanwezig in het Brabantse Dongen. Zij maakten kennis met het nieuwe motto van Ipcon 'De kunst van projectbeheersing'.

Tijdens het middag- en avondprogramma, maakten de aanwezigen een rondgang door de Ipcongalerie. Hier was in een tijdlijn goed te zien hoe Ipcon zich heeft ontwikkeld vanaf de oprichting en de daarop volgende 5 jaren. Door enkele partners van Ipcon werden vier presentaties verzorgd:

  • Projectresultaat in balans door Ronald van den Berg
  • De omgeving in beeld van initiatief tot beheer door Bart Klaver en Marcel Hoogsteder
  • Informatievoorziening op maat door Wilbert den Boer
  • Goed fundament kan veel dragen door Ron Rombouts

5F3C84525F3C8281

5F3C83675F3C8377

5F3C83015F3C8336

Ook werd er gediscussieerd. In het forum, geleid door Ed de Vreede, werd gepraat over ontwikkelingen in de branche. Samen met de forum leden Ton de Vries, Maarten Soederhuizen, Ronald van den Berg en Ron Rombouts werd de stelling besproken ‘DBFM-contracten zouden toch een meerwaarde moeten geven voor betrokken partijen’. Als eerste nam Maarten de aanwezigen mee in een stukje historie. Hoe is het zover gekomen? Eigenlijk wordt er te veel vast gehouden aan oude rollen en patronen. De ervaring met de geïntegreerde contractvormen leert ons dat er op andere manieren moet worden samengewerkt. Zo stelt Rijkswaterstaat in haar meest recent nieuwsbrief dat door intensievere samenwerking, je hooglopende conflicten vermijd en bovendien innovatieve oplossingen eerder in beeld komen. Door het forum en vanuit het publiek moet de meerwaarde worden gevonden in de basis van samenwerking. Van belang voor het slagen ervan zijn onder andere gelijkwaardigheid, openheid en transparantie, in gesprek blijven, bekend met elkaars problemen, weten waar elkaars sterke en zwakke punten zitten en het vaststellen van een gezamenlijk doel.

Na het forum werd iedereen uitgenodigd voor de netwerkborrel.

5F3C85595F3C8575

5F3C83785F3C8383

5F3C8321a5F3C8306

5F3C85285F3C8571a