In een interne nieuwsbrief van Rijkswaterstaat is een interview opgenomen met onder andere Marcel Hoogsteder. Marcel is als zelfstandig Omgevingsmanager aangesloten bij Ipcon en op het project A9 Gaasperdammerweg, actief als Adviseur Omgevingsmanagement. Lees hieronder het volledige artikel uit de nieuwsbrief.

Artikel OMbijA9 foto2Marcel Floor (l) en Marcel Hoogsteder (r)De Marcel's van omgevingsmanagement

De omgeving weet ons inmiddels ook te vinden

Marcel Floor is geboren en getogen in Voorhout (gemeente Teylingen). Hij is 37 jaar oud, getrouwd en heeft 2 kinderen; Siem (4) en Jet (1). Eerder werkte hij voor de Hogesnelheidslijn (HSL), Gemeente Delft en diverse ingenieursbureaus. Bij SAA begon hij in september 2010 als adviseur omgevingsmanagement voor het SAA project A1/A6 Diemen-Almere Havendreef. In 2012 is hij 'doorgeschoven' naar het SAA project A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg).Naast zijn werk voor Rijkswaterstaat heeft hij een eigen Media- en organisatie bureau. Muziek maken en (dorps)evenementen organiseren, daar kan hij zijn creativiteit in kwijt.

Marcel Hoogsteder is 27 jaar en woont sinds drie jaar in het centrum van Haarlem. In 2010 studeerde hij af in Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Voor zijn studie werkte hij een paar maanden in Maleisië aan zijn afstudeerscriptie. Sinds 2011 werkt hij als adviseur omgevingsmanagement voor het project A9 Gaasperdammerweg.

Welke functies hebben jullie binnen het programma?

Samen met Lammert Postma vormen we het omgevingsteam van de A9 Gaasperdammerweg. Wij als adviseurs en Lammert als omgevingsmanager. De stakeholders hebben we zoveel mogelijk 'verdeeld'. Dat is duidelijk voor de stakeholder, en duidelijk voor het projectteam. Zo is Marcel Floor de contactpersoon voor Waternet, Kabels en Leidingen en Groencompensatie. En is Marcel Hoogsteder het aanspreekpunt voor ProRail, Dienst Metro en Groengebied Amstelland.

Wat moet er volgens jullie versterkt worden in het programma SAA?

We zien dat er binnen het programma SAA bij veel collega's het besef is dat we aan één van de mooiste infrastructurele projecten van Nederland werken. Dat is goed! Wat er versterkt kan worden binnen SAA, daar hebben we niet direct een antwoord op. Wat we wel merken vanuit omgevingsmanagement is dat we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Ons project wordt gerealiseerd in een dichtbevolkt stedelijk gebied. Op de informatiemarkten voor Kabels & Leidingen van 6 en 7 maart jl. was duidelijk voelbaar wat de impact van dit project op de leefomgeving van omwonenden mee zich meebrengt. Sommigen kijken uit naar het resultaat in 2020, anderen zien vooral de overlast die hen de komende vijf jaar te wachten staat. De huidige A9 Gaasperdammerweg raakt veel woongebieden met scholen, verzorgingshuizen, buitenschoolse opvangcentra en veel fietsroutes. Genoeg uitdaging dus om de omgeving goed aan te haken op het project.

Welke bijdrage leveren jullie hier zelf aan?

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is een dynamisch en veelzijdig gebied waar ruim 550 evenementen per jaar worden georganiseerd. Er is een diversiteit aan bevolkings-, belangengroepen en bedrijven. Daarom willen we ook tijdens de uitvoeringsfase de omgeving betrekken en deelgenoot maken van ons project. Vanuit omgevingsmanagement denken we na over hoe je tijdens de uitvoering niet de nadruk legt op hinder maar op kansen die ontstaan.

Hoe ziet de komende periode er voor jullie uit?

De afspraken die we met stakeholders maken staan in een uitvoeringsovereenkomst. Voor het contract wordt gegund (zomer 2014) moet ook de laatste uitvoeringsovereenkomst ondertekend zijn. Na de gunning zal de opdrachtnemer daar samen met de stakeholder zo goed mogelijk invulling aan moeten geven. Wij faciliteren het proces door over de schouder van de aannemer straks mee te blijven kijken. Daarna richten wij ons weer op de omgeving en het minimaliseren van de hinder.

Het verleggingscontract voor de kabels en leidingen dat de komende maanden wordt uitgevoerd, is een goede graadmeter voor als het project in 2015 in uitvoering gaat. Doordat we buiten aan de slag zijn komen de vragen vanuit het netwerk en het veld vanzelf binnen. De omgeving weet ons inmiddels ook te vinden!