Hans Schoolmeesters

+31 6 2538 0219

LinkedIn

De markt staat voor een enorme uitdaging op het gebied van Beheer & Onderhoud. Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

Hans heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op projecten met een beheer- en onderhoudscomponent. Op deze projecten vervulde hij in de uitvoeringsfase vaak de rol van toezichthouder en/of inspecteur. Zijn doel is om, vanuit het perspectief van beheer en onderhoud, tijdens de realisatiefase de uitvoering te volgen en te sturen, zodat er minder rest- en opleverpunten zijn en het systeem en/of object beheerst en tijdig aan de beheerder overgedragen kan worden.
Bovendien is Hans een expert op het gebied van het herstellen en verduurzamen van bouwkundige constructies. Hij heeft veel (praktijk)kennis van onder andere betonherstel, dilataties, conserveringen en vloeistofkerende en -dichte vloeren. Bovendien heeft hij kennis en ervaring met de CUR-Aanbeveling 100 'Schoon beton in de praktijk' én met de NEN-2767. Conform de NEN-2767 is conditiemeting het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. 

Hans werkt zeer nauwkeurig en is innovatief, betrokken, betrouwbaar en oprecht. Hij is een ondernemer in hart en nieren en werkt graag samen met anderen om projecten tot een succes te maken.

Interim Rollen

  • Toezichthouder
  • Inspecteur
  • Coördinator Uitvoering Beheer & Onderhoud

Competenties

  • Samenwerken
  • Ondernemend
  • Innovatief
  • Betrouwbaar