Friso van Asten

+31 6 1020 4921

LinkedIn

Een onconventioneel gestructureerde maar pragmatische omgevingsmanager met oog en belangstelling voor het menselijke maar zeker ook de technische aspecten

Friso heeft in vrijwel alle aspecten van het omgevingsmanagementervaring opgedaan. Van stakeholdermanagement tot participatie, onder anderen met bewonersavonden, van het verkeerskundige- tot het hindervraagstuk, en van alle BLVC-aspecten tot conditionering, inclusief vergunningen. Hierbij heeft hij ervaring in zowel de plan-, de contractvoorbereidings-, maar ook de uitvoeringsfasen.

Voor hem zijn structuur en verbinden de basisbegrippen. Allereerst wil hij structuur aanbrengen om zijn werk efficiƫnt en effectief te kunnen doen. Friso heeft ervaren dat dit helpt bij het betrokken krijgen van technische- en andere teams bij omgevingsaspecten en oplossing ten bate van de omgeving. Daarbij streeft hij er altijd zo snel mogelijk naar om tot een consensus te komen over de stip op de horizon en met elkaar de stappen daarnaartoe te schetsen en te verdelen.

Daarnaast is verbinden ook erg belangrijk voor Friso. Zijn werk bestaat voor een groot deel uit communiceren met zowel de interne- als de externe omgeving. Hij is daarom ook in staat om verbinding te leggen en te communiceren op verschillende niveaus en met verschillende stijlen, waardoor het bereiken van resultaat gemakkelijker wordt.

 

Interim rollen

  • Omgevingsmanager
  • Adviseur BLVC

Competenties

  • Analyseren
  • Communiceren
  • Resultaatgerichtheid
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • System engineering