Frank Dijkema

+31 6 1241 2638

LinkedIn

Omgevingsmanagement gaat over het opbouwen een persoonlijke band met stakeholders, wat je kunt bereiken door de omgeving serieus te nemen en hen de ruimte te geven om binnen kaders mee te denken
 

De afgelopen jaren heeft Frank zich gespecialiseerd in omgevingsmanagement en participatie. Zijn kwaliteiten liggen in zijn enthousiasme en betrokkenheid wat duidt op de juiste vragen stellen en goed luisteren. Hierdoor is hij altijd op de hoogte van wat er speelt binnen de omgeving en kan hij opkomende problemen meteen tackelen. Hij zoekt verbinding tussen; inhoud en omgeving én alles over de organisatie. Hierbij staan de gebruikers en/of bewoners centraal in haar belangen.

Zijn ervaring en expertise heeft hij bij diverse opdrachtgevers ingebracht, waaronder Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. De projecten waar hij de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd, bevonden zich wisselend in verkennings-, planstudie- of realisatiefase. Volgens Frank heeft elke fase een andere behoefte aan omgevingsmanagement.

INTERIM ROLLEN

  • Omgevingsmanager
  • Adviseur Participatie

COMPETENTIES

  • Betrokken
  • Verbinder
  • Communicatief vaardig
  • Creatief
  • Resultaatgericht