duurzaamheid ipcon slider met verloop


Joacim de Kam

+31 6 4637 0745
joacimdekam
e-mail

joacim de kam profiel

In 2050 delen we de wereld met circa 9 miljard bewoners. Tel daar de toenemende levensstandaard bij op en je kunt niet anders dan concluderen dat we een aantal grote uitdagingen hebben. IPCON helpt lokale overheden, organisaties en bedrijven met duurzaamheidsadvies en -diensten op het vlak van energietransitie en circulaire economie.

Duurzaamheid

Een duurzame aanpak is een slimme aanpak, gericht op de toekomst. Voor overheden die hun inwoners perspectief willen bieden richting een fossielvrije toekomst. Voor bedrijven die van betekenis willen zijn voor hun directe leefomgeving. De experts van IPCON zijn op vele manieren betrokken bij duurzaamheidsprojecten in Nederland. Zo helpen wij wijken van het gas te halen, afvalstromen te organiseren en duurzame aanbestedingen te winnen. 

Duurzaamheid is niet meer alleen iets dat ‘moet’ van de overheid; het is een slimme aanpak, gericht op de toekomst.

Energietransitie

Om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen – en klimaatverandering tegen te gaan – is een energietransitie nodig. Iedereen draagt hieraan bij; van de gebouwde omgeving, mobiliteit, bouw en landbouw tot de energieproductie. Belangrijke nieuwe energiebronnen zijn duurzame elektriciteit uit zon en wind en duurzame warmte van de zon, of uit de bodem.

IPCON Energietransitie Aandeel zon PV electriciteitsmix

De opwek van duurzame energie in Nederland groeit exponentieel. Inmiddels behoren we tot de toplanden van Noord-West Europa. Dat maakt het realiseren van nieuwe elektriciteitsnetten en warmtenetten een race tegen de klok. Alle duurzame energie moet natuurlijk wel zijn weg vinden naar de eindgebruikers.
Rollen die wij invullen: Adviseur duurzaamheid en adviseur energietransitie

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat er geen afval. Weggooien is zonde; we zoeken voor al onze reststromen een nieuwe bestemming. Materialen die worden toegepast in de woning- of wegenbouw kunnen we aan het einde van de levensduur nog (te) vaak niet hergebruiken. Wel kunnen we opdrachtgevers met MKI-berekeningen helpen om na te denken over de milieu-impact van de toegepaste materialen. De vraag naar MKI-berekeningen blijft toenemen en steeds vaker kunnen ze zelfs het verschil maken tussen een verloren en een gewonnen tender.

 

Experts duurzaamheid