duurzaamheid ipcon slider met verloop

Ipcon zet zich in om de wereld van morgen een beetje beter te maken dan vandaag. Wij geloven dat onze toekomst alleen beter wordt, wanneer we onze aarde goed onderhouden en schaarse grondstoffen niet opmaken. Onze experts zetten hun kennis van materialen, milieu en duurzame energie in op jouw project. We adviseren overheden en bedrijven bij het opstellen van plannen, berekeningen of strategieën.

Duurzame materialen

Materialen en producten zijn niet weg te denken in de realisatie van infrastructurele projecten. Veel materialen zijn gebaseerd op fossiele grondstoffen, komen van ver en vragen veel energie gedurende het productieproces. Ook zijn veel materialen aan het einde van hun levenscyclus beperkt herbruikbaar. De toekomstige grondstoffen schaarste vraagt om meer aandacht voor circulaire en biobased oplossingen. Deze materialen en producten hebben vaak een lagere impact op het milieu gedurende de gehele levenscyclus. Door bewust te zijn van de milieu impact, ook wel uitgedrukt in Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde in euro's), worden er in de toekomst duurzamere keuzes gemaakt. Onze experts stellen samen met u MKI-berekeningen op en beschikken over een groot netwerk aan bedrijven die duurzame materiaal alternatieven aanbieden.

Duurzame logistiek

De stikstofproblematiek in Nederland is momenteel een grote rem op de economie en treft ook de bouwsector. Veel bouwprojecten worden uitgesteld of geschrapt. Hoewel veeteelt wordt gezien als grote bron van stikstof, kunnen andere sectoren niet wegkijken. Ook de bouwsector moet wat ons betreft het maximale doen om stikstofuitstoot te voorkomen. Met name in de bouwlogistiek en mobiele machines wordt de uitstoot vaak voor lief genomen, omdat er maar weinig alternatieven lijken te zijn. Onze partners leggen de lat graag hoog en denken met je mee over duurzame of emissieloze oplossingen voor bouwlogistiek. 

Duurzame warmte

Alle gemeenten stelden in 2021 een visiedocument vast op het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen in hun gemeente. Wij helpen gemeenten bij het formuleren van een strategie en uitwerken van de plannen om wijken en dorpen aardgasvrij te maken. Onze partners beschikken over alle kennis die nodig is om voorkeursoplossingen uit te werken en berekeningen te maken over de maatschappelijke kosten en baten. Onze visie op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dat de bewoner of eigenaar van de woning centraal staat – en dat het aardgasvrije alternatief daaraan ondergeschikt is. 

Duurzame energie

In de Regionale Energiestrategie beschrijft iedere regio zijn keuzes op het gebied van opwekking van Duurzame energie. In de praktijk wordt er vaak gekozen voor zon- of windenergie. Beide duurzame energiebronnen doen een groot beroep op de flexibiliteit van het elektriciteitsnet. Een combinatie van zon en wind op één locatie biedt kansen om het elektriciteitsnet beter te benutten en de impact op de omgeving te verminderen. Wij adviseren overheden, bedrijven en netbeheerders in verschillende rollen, zoals omgevingsmanagement of projectbeheersing.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden materialen en producten steeds opnieuw ingezet. Glas, textiel en oud papier zijn al jaren bekende voorbeelden van een circulaire economie. Maar ook bij verpakkingsmaterialen zoals plastics, drankkartons en blik zien we dat steeds meer terugkomen. Het succes valt en staat met gedrag van de mens. Dit gedrag is deels ook economisch wat leidt tot een financiële prikkel. Kortom: Hoe maken we bewoners en ondernemers ervan bewust dat circulair omgaan met materialen nuttig, noodzakelijk en financieel aantrekkelijk kan zijn. Ook in bouwprojecten liggen er kansen om materialen en producten opnieuw in te zetten om de druk op het milieu te verlagen, want grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Daarnaast willen we onze regio ook minder afhankelijk maken van geopolitieke dilemma's. 

Wij denken graag met u mee over circulaire oplossingen, van projectleider in afval tot tendermanager tijdens aanbestedingen

Experts duurzaamheid