header diensten duurzaamheid

MKI en CO2 berekening zijn geen doel, maar een middel om duurzaamheidsdoestellingen van uw organisatie te behalen. Voordat inhoudelijk met duurzaamheid aan de slag wordt gegaan, is het belangrijk om eerst de organisatie voor te bereiden. Dit betekend draagvlak creëren door bewustwording en het op doen van kennis en ervaring, bijvoorbeeld door pilot projecten uit te voeren. Vaak blijkt (het gebrek aan) draagvlak een van de grootste knelpunten te zijn en dit zal elk veranderingsproces vroeg of laat in de weg staan. Medewerkers zijn immers dé bepalende factor voor een geslaagd veranderingstraject.

Aanpak

Duurzaamheid start met het bewust maken van en draagvlak creëren bij de afdelingen die betrokken zijn bij inkoop: van beheer en werkvoorbereiding tot projectleider en contractmanager. De inzet duurzaamheid als eis of als gunningscriterium beste prijskwaliteitverhouding (BPKV) vergt een afwijkende voorbereiding en kan invloed hebben op de planning. Duurzaamheid vraagt de eerste keer om een extra inspanning van zowel de inschrijvers als de opdrachtgever. Daarom biedt Ipcon een workshop waarin werknemers geënthousiasmeerd worden om vanuit hun eigen vakgebied mee te denken aan duurzame oplossingen en definities inhoudelijk worden onderbouwd.

Product

Ipcon heeft een workshop ontwikkeld om tot bewustwording te komen aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kant. Deze workshop kan op basis van behoefte organisatie specifiek en inhoudelijk uitgebreid worden om meer draagvlak en bewustwording binnen de organisatie te creëren. Ipcon heeft de kennis en ervaring in huis om aan de slag te gaan met duurzaamheid in pilot projecten zowel vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers kant.Aangezien elke workshop op maat gemaakt wordt, passen we deze geheel aan aan uw wensen. 

Een op maat opgestelde offerte kunt u aanvragen bij Esther