stakeholderanalyse ipcon pagina


Sjaak Verhoef

+31 6 3443 1979
sjaakverhoef
e-mail

Verificatie en validatie zijn instrumenten om te zorgen dat een project aantoonbaar en volgens de verwachtingen wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

Wat is het belang van een goede verificatie en validatie?

verificatie en validatie groot onderhoud N228

Goede Verificatie en Validatie is van belang om te zorgen dat projecten aantoonbaar aan de eisen en afspraken voldoen. Verificatie is een manier om objectief vast te stellen of aan een afspraak wordt voldaan (is een eis bijvoorbeeld verwerkt in een ontwerp). Maar ook expliciet vast te leggen op welke manier deze eis is verwerkt. Het objectieve en expliciete karakter geeft ook voordelen tijdens het project en voor de projectteams: Minder zoeken en minder interpretatie. Anderzijds kan het van grote waarde zijn om de verwachtingen af te stemmen. Hier wordt Validatie ingezet. "Voldoet het systeem (…) aan de verwachting".  

Het valideren van een oplossing of ontwerp geeft de stakeholders de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van het resultaat. Maar kan ook als manier worden ingezet om te toetsen of de oplossing voldoet aan beoogd gebruik. Er gaat immers een tijd overheen (en een aantal iteratieslagen) voordat eventuele klanteisen worden vertaald in een maakbaar ontwerp. Als verificatie en validatie niet op orde is, dan ontstaat er vaak discussie of een gebrek aan vertrouwen. Ook wordt een kans gemist om in gesprek te gaan over de gekozen oplossing (oplossing voldoet aan de eisen, maar is het ook volgens verwachting?). 

Wat is onze aanpak bij Verificatie en validatie?

We kunnen helpen met:
- Opzetten van een verificatie & validatie strategie (voor project of bedrijfsbreed)
- Mastertestplan
- Een Relaticsomgeving inrichten (onze standaard inzetten of een bestaande omgeving)
- Implementatie, training & verdieping verzorgen
- Ondersteunen van projectteam met het uitvoeren van verificaties en validaties

Wat zijn de voordelen van verificatie en validatie bij Ipcon?
Ipcon heeft ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. In de praktijk betekent dit dat de aanpak en adviezen getoetst zijn en op basis hiervan de aanpak bedacht wordt. Daarnaast beschikken wij over een brede algemene infra kennis, onder andere: tunnel technische installaties, gww en spoorbouw.

 

Met een applicatie die wij in Relatics hebben ontwikkeld wordt V&V ondersteund. Je bent daarmee in staat om goede en overzichtelijke verificatieplannen en -rapporten te genereren.