verificatie en validatie

Voldoet jouw systeem aan de gespecificeerde eisen? En aan de behoeften van de klant en de andere stakeholders? Zorg ervoor dat je goede en overzichtelijke plannen en rapporten genereert op het gebied van verificatie en validatie.

Doelen van verificatie en validatie

verificatie en validatie groot onderhoud N228

Verificatie vormt de bevestiging dat een systeem volgens gespecificeerde eisen is gemaakt. Validatie is de bevestiging dat het voldoet aan de behoeften van de klant en andere stakeholders. Het verificatie- en validatieproces heeft zowel interne als externe doelen. Het is enerzijds een controlemiddel om inzicht te krijgen in hoeverre je voldoet aan de gestelde eisen van de opdrachtgever en anderzijds is het van belang om aan te tonen dat je aan de contracteisen hebt voldaan. In een verificatieplan wordt per fase vastgelegd wie, wanneer, en op welke wijze verificaties gaat uitvoeren. Na elke fase van het project, van de ontwerp- tot de realisatiefase, voorzie je de opdrachtgever van verificatierapporten, waarmee je aantoont dat je aan de gestelde eisen van het contract voldoet.

Ipcon heeft een applicatie ontwikkeld in Relatics, waarmee het verificatie- en validatieproces wordt ondersteund. Daarmee ben je in staat om goede en overzichtelijke verificatieplannen en -rapporten te genereren.

Contact

wilbert den boer ipcon profiel 1

Wilbert den Boer

+31 6 4184 2702
wilbertdenboer

Met een applicatie die wij in Relatics hebben ontwikkeld wordt V&V ondersteund. Je bent daarmee in staat om goede en overzichtelijke verificatieplannen en -rapporten te genereren.