stakeholderanalyse ipcon pagina


Marcel Hoogsteder

+31 6 4309 0311
marcelhoogsteder
e-mail


Marcel Stiefelhagen

+31 6 3734 3740
marcelstiefelhagen
e-mail

Bij een project zijn vaak veel partijen betrokken met elk hun eigen wensen. Het is belangrijk dat je weet wat er speelt en je helder inzicht hebt in de stakeholders, issues en belangen. Dan kun je draagvlak creëeren op basis van (strategische) keuzes en goed onderbouwde afwegingen. Een stakeholderanalyse vormt de basis voor jouw project.

Inzicht met een stakeholderanalyse

stakeholderanalyse som visual ipconVoor het uitvoeren van de stakeholderanalyse hanteren wij een gestructureerde en voorspelbare aanpak, waarbij uitgegaan wordt van de SOM-methodiek. Wij gaan uit van issues met de daarbij betrokken stakeholders. Door van elke stakeholder hun belang en invloed te onderkennen en doorgronden, worden de wensen van alle stakeholders opgehaald. Vanuit de stakeholderanalyse wordt de strategie en wijze van communicatie bepaald (bijv. samenwerken of informeren) en kunnen wensen op een gefundeerde wijze wel of niet worden gehonoreerd. Gehonoreerde wensen worden bij een aanbesteding opgenomen in bijvoorbeeld het programma van eisen (KES) of als EMVI-belofte.

Om alle wensen goed in kaart te brengen kunnen we voor een stakeholderanalyse enkel een bureaustudie doen, een bureaustudie combineren met veldwerk of een combinatie van bureaustudie, veldwerk en teaminterviews.

stakeholderanalyse rapportage ipcon

Rapportage

De stakeholderanalyse wordt in rapportagevorm opgeleverd. Met behulp van deze rapportage kun je vervolgens de maatregelen inventariseren. Deze maatregelen vormen de basis voor de KES, en later het contract, en is de input voor EMVI-plannen of maatregelen in de uitvoering. Tevens stellen we alle informatie beschikbaar in Dialog, dé tool voor inzicht in omgevingsmanagement.
stakeholderanalyse logo dialog ipcon  

Ook interessant

emvi plan oeververvanging Gouweemvi plan oeververvanging Gouweemvi plan oeververvanging Gouwe