ssk-raming


Tjeerd Tinke

+31 6 3450 8214
tjeerdtinke
e-mail

tjeerd tinke ipcon ssk-raming

Overschrijding van de investeringskosten, het optreden van niet-ingerekende risico’s en stroef lopende communicatie tussen verschillende disciplines. Het zijn omstandigheden waar je tijdens een project niet op zit te wachten. Met een nauwkeurige SSK-raming (Standaard Systematiek Kostenraming) start je goed voorbereid aan het project en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

De meerwaarde van een SSK-raming

Met de SSK-raming bepaal je de juiste investeringskosten, het budget voor een project én breng je de risico’s en onzekerheden binnen het project en de raming in beeld. Dit is allemaal van groot belang om een project voortvarend te laten verlopen. Als dit nauwkeurig berekend is weet iedereen waar hij of zij aan toe is en waar de mogelijke risico's liggen. Dit inzicht biedt rust en zorgt voor controle over de projectkosten.

Daarnaast heeft de SSK-raming een uniforme ramingsopbouw. Als de raming volgens de juiste opbouw wordt opgesteld is deze overzichtelijk, herkenbaar en goed te volgen voor iedere overheidsinstantie. Dat verbetert de communicatie tussen verschillende disciplines, wat een positieve uitwerking heeft op het projectresultaat. 

SSK-raming voor inschrijvingen

Tegenwoordig wordt er steeds vaker om een SSK-raming gevraagd bij inschrijvingen. Een goede raming is daarom ook voor aannemers steeds belangrijker. Door middel van een raming kan een inschrijvende partij aantonen dat het binnen het plafondbudget van de opdrachtgever blijft. 

Met een nauwkeurige SSK-raming voorkom je overschrijding van de investeringskosten, het optreden van niet-ingerekende risico's en stroef lopen communicatie tussen verschillende disciplines.

Onze aanpak

Een kwalitatief goede SSK-raming vraagt om een gedegen aanpak. Wij stellen een raming op aan de hand van onderstaande stappen:

  • Doorgronden van het project en bepalen/vastleggen van de scope
  • Analyseren beschikbare gegevens
  • Opdelen van de projectscope naar objecten
  • Opstellen van de raming

Onze voordelen

  • Veel praktijkkennis binnen de hele infrasector
  • Nauwkeurig onderbouwde raming
  • Overzichtelijke scope-afbakening
  • Eén kostendeskundige als aanspreekpunt

Heb je behoefte aan een kwalitatief goede SSK-raming, of heb je hierover vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Tjeerd Tinke.

aanvraagbutton vergunningcheck