online participatie get dialog pagina


Rutger den Hartog

+31 6 2044 9429
rutger den hartog
e-mail

rutger den hartog get dialog

Het participatieproces krijgt een steeds prominentere rol binnen projecten. Keukentafelgesprekken, inloopavonden en brainstormsessies zijn voor veel omgevingsmanagers aan de orde van de dag. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de organisatie van online participatie in een stroomversnelling is geraakt. Maar hoe coördineer je dit? Hoe organiseer je online informatiebijeenkomsten, stakeholdersessies of thematafels?

Wat is een webinar?

Een webinar is een online event waarbij alleen online publiek aanwezig is. Met het gebruik van de juiste middelen zijn er een legio aan mogelijkheden om het publiek te laten participeren, zoals:

 • Chat
 • Poll
 • Survey
 • Call to action
 • Social media 

De meerwaarde van online participatie

De ‘1,5 meter samenleving’ heeft noodgedwongen voor een groei van de online participatie gezorgd. Een ontwikkeling die zeker voordelen heeft. Digitaal worden er bijvoorbeeld andere doelgroepen bereikt en is het voor mensen toegankelijker om deel te nemen. In de toekomst lijkt een hybride vorm tussen on- en offline participatie een perfecte combinatie voor kwalitatief goede participatie. Dat betekent wel dat de online participatie, naast de offline participatie, structureel goed georganiseerd moet zijn.

Online participatie in de praktijk

Online participatie vraagt, van zowel de aanbieder als de gebruiker, om bepaalde digitale vaardigheden. Het doel van de bijeenkomst (bijvoorbeeld informeren of brainstormen) bepaalt hoe de online participatie ingericht dient te worden. Wij bieden ondersteuning bij de organisatie van je online bijeenkomst. Onze aanpak bestaat uit 4 stappen:

 • Advies
 • Inrichting
 • Begeleiding
 • Rapportage

Advies, inrichting & begeleiding

Om de online participatie tot een succes te maken adviseren wij jouw projectteam. We denken met je mee over hoe je het doel met de online bijeenkomst het meest effectief kunt bereiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: inschrijvingswijze, interactie, analyse en bereik van de doelgroep. Voor ons vormt dit de basis om het webinar in te richten. Wij nemen de inrichting van de online omgeving uit handen, zodat jij je op de inhoud van de bijeenkomst kunt richten. De inrichting van de sessie wordt gemaakt op basis van vragen al:

 • online participatie webinarHoe groot is de groep deelnemers?
 • Hoeveel interactie (algemeen en één op één) is er nodig om het doel te bereiken?
 • Wat kan ik met de verkregen informatie?

Tijdens de voorbereiding, de bijeenkomst zelf en achteraf is de omgevingsmanager van het project (letterlijk) het gezicht. Op de achtergrond verzorgen wij, naast de techniek, ook de regie. Naast de omgevingsmanager zijn moderators verantwoordelijk voor de interactie met de deelnemers. Vanwege inhoudelijke vragen is het wenselijk dat dit teamleden uit het project zelf zijn.

Rapportage

Tijdens het webinar wordt veel informatie gedeeld, en komt er veel bruikbare data beschikbaar. Wij leveren een rapportage op met de informatie over de verschillende groepen stakeholders, hun wensen én hun belangen. De documenten die hieraan ten grondslag liggen delen we als bijlage(n).

Inspiratie

online draagvlak creëren online draagvlak creëren online draagvlak creëren

Online draagvlak creëren

Oudere generatie onderschat?

Online participatie: webinars

 

 

 

 

 


Referenties Online Participatie

 • Advies onderhoud vuurtoren Burgh Haamstede
 • Dialog Live 2020