onderhoudsplan-ipcon

Heb jij een complete analyse van het onderhoudscontract en het areaal? Is het onderhoudsplan afgestemd op de juiste doelstellingen? Welke activiteiten zijn noodzakelijk om objecten te onderhouden? Wij geven je een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Het onderhoudsplan

Het onderhoudsplan betreft een vooraf opgezet plan dat inzicht geeft in de noodzakelijke werkzaamheden om objecten te laten voldoen aan de verwachte levensduur. Het plan is gericht op het geplande onderhoud en laat het niet-geplande onderhoud buiten beschouwing.

Waarom een onderhoudsplan?

Het plan geeft inzicht in de noodzakelijke werkzaamheden om objecten te laten voldoen aan de verwachte levensduur. Een juiste analyse van het contract en het areaal is hierbij van groot belang. Wat willen de eigenaren van de objecten daadwerkelijk? Op basis hiervan wordt een meerjarige onderhoudsprogrammering en onderhoudsbegroting opgesteld. Het voornaamste doel van het opstellen van een onderhoudsplan is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en deze kosten te minimaliseren. Een goed plan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de doelstellingen. Onze experts geven je een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Wij zijn in staat om een product op maat te leveren, zoals een onderhoudsplan, toestandsinspectie of een volledig onafhankelijk team voor beheer en onderhoud. Wij zijn jouw betrouwbare partner op het gebied van Asset Management.

 

Referenties

 

Contact

nick vos ipcon web

Nick Vos

+31 6 2716 9290
nickvos

Een goed onderhoudsplan is essentieel om een object functioneel te onderhouden. Het vormt de basis voor een juiste asset structuur en organisatie.