onderhoudsplan


Nick Vos

+31 6 2716 9290
nickvos
e-mail

nick vos ipcon onderhoudsplan

Heb jij een complete analyse van het onderhoudscontract en het areaal? Is het onderhoudsplan afgestemd op de juiste doelstellingen? Welke activiteiten zijn noodzakelijk om objecten te onderhouden? Wij geven je middels een onderhoudsplan een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Het onderhoudsplan

Het onderhoudsplan is een plan dat inzicht geeft in de noodzakelijke werkzaamheden om objecten te laten voldoen aan de verwachte levensduur. De focus ligt op het geplande onderhoud in diverse fasen:

  • vóór de ontwerpfase: het beheer en onderhoud wordt geregeld in een programma van eisen
  • ontwerpfase: in de uitwerking wordt rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud wordt georganiseerd
  • realisatiefase: hoe is het object gerealiseerd en welke consequenties heeft dat voor het beheer
  • beheerfase: een cyclisch proces van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het object

Een juiste analyse van het contract en areaal is hierbij van groot belang. Wat willen de eigenaren van de objecten daadwerkelijk? Op basis hiervan wordt een meerjarig onderhoudsplan en onderhoudsbegroting opgesteld. Het voornaamste doel van het opstellen van een onderhoudsplan is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en dit onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Een goed onderhoudsplan is essentieel om een object functioneel te onderhouden. Het vormt de basis voor een juiste assetstructuur en organisatie.

Onze aanpak

Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor een optimale beschikbaarheid van assets. Het geeft inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de doelstellingen. Onze experts geven je een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Onze voordelen op een rijtje:

  • Praktische benadering
  • Technische geschoolde experts
  • Ruime ervaring met onderhoudsplannen
  • Eén coördinator als aanspreekpunt