omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie wordt steeds belangrijker. Projecten worden steeds vaker gerealiseerd in een complexe, binnenstedelijke omgeving. Als opdrachtnemer zijnde heb je met veel meer partijen te maken dan alleen je opdrachtgever. Zitten deze partijen wel te wachten op dit project? En hoe ga je om met weerstand uit de veranderende, meer eisen stellende maatschappij? Duidelijke omgevingscommunicatie is essentieel. 

meer informatie button 1Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie staat voor de communicatie met de omgeving van een (bouw)project en heeft als doel om wederzijds begrip en draagvlak te creëren tussen de opdrachtgever/projectorganisatie en haar verschillende doelgroepen. Omgevingscommunicatie is dan ook niet meer weg te denken en vormt een essentieel onderdeel voor het slagen van een project. De omgevingscommunicatie is in twee fasen onder te verdelen: de initiatieffase en de fase na de gunning. In de initiatieffase is het de opdrachtgever die de communicatie verzorgt. Na de gunning van het project gaat de communicatie een nieuwe fase in en komt deze verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer te liggen. Hierdoor heeft de opdrachtnemer een achterstand in de communicatie en moet deze anticiperen op de communicatiestrategie die de opdrachtgever in de initiatieffase hanteerde.

Proactief communiceren

Hoe vertaal je jouw visie op omgevingscommunicatie, met de bijbehorende contractuele aspecten, tot een omgevingscommunicatieplan? Hoe informeer je jouw projectteam en zorg je ervoor dat het omgevingscommunicatieplan juist geïmplementeerd wordt? En hoe integreer je dit alles in je dagelijkse werkzaamheden?

Als opdrachtnemer is het van belang om de omgevingscommunicatie direct op een proactieve manier aan te pakken. Hoe je dat doet?

  • Ben als team proactief, open en transparant;
  • Toon je maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
  • Integreer in de bedrijfsvoering;
  • Ontsluit de beloften uit het EMVI-plan;
  • Breng de diverse doelgroepen (middels een stakeholderanalyse) in beeld met hun belangen en issues;
  • Treed in overleg met deze doelgroepen en zoek de dialoog;
  • Bepaal de in te zetten communicatiemiddelen;
  • Stel tenslotte het communicatieplan op;

Ipcon heeft ervaren experts binnen het vakgebied Omgeving & Participatie. Wij verzorgen het opstellen van het Omgevingscommunicatieplan en de implementatie ervan in het projectteam. In samenspraak met het project kunnen we - waar nodig - ook op andere vlakken advies leveren. Wij bieden diverse rollen binnen omgevingsmanagement, maar ook producten als Dialog, de Dynamische Stakeholderanalyse, Workshop Omgeving in Uitvoering en Vergunningenscan

Contact

corne thomassen ipcon web

Corné Thomassen

+31 6 5199 2567
cornethomassen

In de hectiek van projecten in de opstartfase, dragen wij zorg voor een goed omgevingscommunicatieplan.