emvi plannen schrijven

‘Elke tender willen winnen met een gedegen EMVI plan’. Dat is de doelstelling die we, samen met onze klant, ambiëren. Wij hebben professionele en creatieve experts die een EMVI plan schrijven en in staat zijn om het best scorende Plan van Aanpak op te stellen. 

meer informatie button 2EMVI plan schrijven

In het proces van een EMVI plan schrijven, gaan we met het tenderteam prestatiegericht aan de slag. Op basis van een gedegen analyse van de aanbesteding stellen we de winstrategie vast, dat de rode draad voor het Plan van Aanpak vormt gedurende het tenderproces. Wij bewaken de strategie, stellen bij waar nodig en adviseren over te nemen maatregelen, EMVI-beloften en omgevingsaspecten. Dit alles stemmen we af met calculatie, voorbereiding en planning. Alleen door deze integrale benadering bereiken we het kwalitatieve niveau van het plan en kunnen we het winnende plan schrijven. De vormgeving van het EMVI-plan verdient bovendien een creatieve aanpak en de krijgt dan ook bijzondere aandacht.

Namens Ipcon zal er één coördinator als aanspreekpunt fungeren.

Onze voordelen:

  • Ondernemend en prestatiegericht
  • Praktische benadering
  • Ruime ervaring met tenders en EMVI-plannen
  • Diversiteit aan expertise beschikbaar
  • Inhoudelijk sterk met aandacht voor presentatie
  • Eén coördinator als aanspreekpunt

In het aanbestedingsproces kunnen we voor een Plan van Aanpak, door de opdrachtnemer, ook ingeschakeld worden voor:

Onze experts zijn inzetbaar voor het schrijven van het EMVI-plan of de review van het plan. Tevens kunnen wij je, door middel van het verzorgen van strategische sessies, helpen met het bepalen van de contouren van de winnende tender. 

Referenties

emvi plan oeververvanging Gouwe
    Oeververvanging Gouwe


Contact

corne thomassen ipcon web

Corné Thomassen

+31 6 5199 2567
cornethomassen

Het is de kunst om in een zeer kort tijdsbestek, waarin complexe vraagstukken, veel onduidelijkheden en een hoog risicoprofiel een rol spelen, een winnend EMVI-plan op te stellen.