emvi plan ipcon pagina


Tim Braspenning

+31 6 1392 4695
timbraspenning
e-mail

tim braspenning ipcon

Bij veel aanbestedingen binnen de bouw, infra en energie, is aanbesteden op basis van EMVI aan de orde. Een winnend EMVI-plan komt echter niet uit de lucht vallen. Het kost tijd én vraagt om specifieke expertise. Heeft u niet direct de tijd en expertise beschikbaar? Ipcon biedt de flexibele oplossing.

Praktisch en onderscheidend

Voor het schrijven van een EMVI-plan hanteren we de praktische benadering. We combineren onze technische en inhoudelijke kennis met een heldere en overtuigende schrijfstijl, waardoor we onderscheidende EMVI-plannen schrijven.

Doordat wij met onze technische achtergrond de vraag achter de vraag kunnen stellen, zijn wij in staat om de échte inhoudelijke informatie bij, en het onderscheidend vermogen van, onze opdrachtgever te achterhalen. Op basis van de input die wij van u als opdrachtgever krijgen, komen wij tot een duidelijk en specifiek EMVI-plan. Door onze ervaring weten wij dit efficiënt, effectief en presentabel op papier te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat je een plan immers niet wint op basis van een mooie titelpagina, maar op onderscheidende en van meerwaarde zijnde inhoud.

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers doordat wij het gehele kwalitatieve deel van de inschrijving op ons (kunnen) nemen; wij denken proactief mee in het Plan van Aanpak en mogelijke uitvoeringswijzen en wij zorgen vanuit onze technische kennis voor het beste integrale resultaat tussen prijs en kwaliteit. Namens Ipcon zal er één coördinator als aanspreekpunt fungeren.

Onze voordelen op een rijtje:

  • Praktische benadering
  • Technische geschoolde experts
  • Ruime ervaring met tenders en EMVI-plannen
  • Inhoudelijk sterk met aandacht voor presentatie
  • Eén coördinator als aanspreekpunt

Een EMVI-plan win je niet alleen op schrijf- of opmaakstijl, maar vooral op de juiste strategie, onderscheidende inhoud en realistische (en effectieve) maatregelen.

Samen naar een winnend EMVI-plan

Door onze werkwijze heb je niet te maken met EMVI-schrijvers binnen je team, maar met volwaardige sparringpartners die met je meedenken over het beste integrale resultaat. Wij achterhalen de klantvraag op basis van een strategische analyse en beantwoorden deze vervolgens doeltreffend. Hierbij volgen wij uw strategie en plannen en werken de, met het team verzamelde, informatie uit tot een winnend EMVI-plan. 

  • Informatieverwerking met het team
  • Uitwerken van de informatie in SMART maatregelen
  • Opstellen van een EMVI-plan
  • Vormgeving en redactie