header diensten duurzaamheid

 

Scherpe biedingen alleen zijn niet meer voldoende om aanbestedingen te winnen. Steeds vaker wordt in aanbestedingen gevraagd om een bijdrage te leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen. Hiervoor wordt, bij aanbestedingen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), de Milieukosteindicator-waarde (MKI-waarde) geregeld als kwaliteitscriterium gehanteerd. Het gunningsvoordeel groeit voor organisaties met meer duurzame en circulaire oplossingen.

DuboCalc
DuboCalc is dé softwaretool om de duurzaamheid en milieukosten van de ontwerpvarianten van GWW-werken te berekenen. 

Aanpak

Wanneer een aanbestedende dienst een uitvraag wil doen op basis van MKI, loopt Ipcon een stappenplan door om dit te borgen in de aanbestedingsleidraad. Onderdeel van dit stappenplan is het opstellen van een referentie MKI-berekening als basis voor het BPKV-criterium 'duurzaamheid'. Wanneer de uitvraag de markt op gaat dient er een MKI-berekening uitgevoerd te worden door de inschrijvende partij. Ipcon berekent met behulp van DuboCalc en project specifieke LCA’s de milieu impact uitgedrukt in MKI-waarde in diverse levenscyclus fases. De levenscyclus fases betreffen productie- en bouwfase, gebruiksfase, sloop- en verwerkingsfase en mogelijkheden tot hergebruik, terugwinning en recycling.

Product

Het resultaat is een (referentie) MKI berekening als basis voor het EMVI criterium ‘duurzaamheid’. Ipcon inventariseert op basis van het huidige (referentie)ontwerp de materialen en methode met de grootste milieu-impact. In samenspraak met de klant verkent Ipcon alternatieve oplossingen die leiden tot een zo laag mogelijke milieu impact. Naast het product ‘MKI-berekeningen’ levert Ipcon all-in support bij de implementatie van een duurzame BPKV gunningscriterium op het thema duurzaamheid.

Wij leveren een MKI-berekening die past bij de specifieke behoefte van het project. Heb je hierover vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Esther Stapper.

aanvraagbutton vergunningcheck