mki-waarde berekenen


Arjan Rietra

+31 6 1567 4969
arjan rietra
e-mail

arjan rietra ipcon

Scherpe biedingen alleen zijn niet meer genoeg om aanbestedingen te winnen. Steeds vaker wordt in aanbestedingen gevraagd om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Hiervoor wordt, bij aanbestedingen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), de Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde) als kwaliteitscriterium gehanteerd. Hoe lager deze waarde des te duurzamer, en dus beter.

DuboCalc
DuboCalc is dé softwaretool om de duurzaamheid en milieukosten van de ontwerpvarianten van GWW-werken te berekenen. 

Gunningsvoordeel MKI-waarde

Het gunningsvoordeel van een lage MKI-waarde groeit voor organisaties met duurzame, circulaire oplossingen. Het gunningsvoordeel kan oplopen tot wel 25%. Het alleen maar inzetten op scherpe biedingen kan ervoor zorgen dat de aanbesteding wordt verloren op een te hoge MKI-score. Een gemiste kans! Wij berekenen met behulp van DuboCalc de milieueffecten van aanbestedingen en stellen de MKI-waarde vast.

Onze aanpak

Als de aanbestedende dienst vraagt om in te schrijven met een MKI-waarde, dient er een MKI-berekening uitgevoerd te worden. De aanbestedende dienst stelt een referentieberekening op als basis voor het BPKV-criterium 'duurzaamheid'. Met DuboCalc berekenen wij vervolgens de milieueffecten om tot één getal: De 'Milieu Kosten Indicator-waarde' (MKI-waarde). Onderdeel van de berekening van de waarde is het bepalen van de CO2-uitstoot.

De MKI-waarde beschouwen wij in diverse fasen, namelijk bouw, gebruik, onderhoud en einde levensduur.  

Advies MKI-waarde aanbesteding

Opdrachtgever
Ter voorbereiding op de aanbesteding stellen wij de referentieberekening op voor het gunningscriterium 'duurzaamheid'. Dit doen we op basis van het (voorlopige) ontwerp. Tevens kunnen we de aanbestedende dienst adviseren bij de beoordeling van de aanbiedingen.

Opdrachtnemer
We inventariseren op basis van het huidige (referentie)ontwerp de materialen en methode met de grootste milieu-impact. In samenspraak met elkaar onderzoeken we alternatieven die moeten leiden tot een zo laag mogelijke MKI-waarde. Na vaststelling hiervan verzorgen wij de MKI-berekening met behulp van DuboCalc.

mki-waarde button

Achtergrondinformatie

mki waarde berekenen duurzaamheid aanbestedingen ipcon

Lees meer