header diensten duurzaamheid

 

De manier waarop er vandaag wordt omgegaan met energie, grondstoffen en materialen leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuproblemen. Om deze grote duurzaamheidsopgaven op te lossen moeten de energietransitie en de grondstoffentransitie samen worden aangepakt. De energie- en grondstoffentransitie hangen  met elkaar samen. De energietransitie richt zich op minder opwarming van de aarde. Het doel van de grondstoffentransitie is een 100% circulaire economie in 2050. CO₂ is hierin key. Het doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃.

Aanpak

Om tot een reductie te komen moet eerst de huidige situatie bekend zijn. Daarom maakt Ipcon CO2-referentie berekeningen, denken we mee in CO2 reducerende maatregelen op het gebied van energie en grondstoffen en zetten deze om naar objectieve CO2 resultaten.

 

Product

Het resultaat is een CO2 berekening van materieel en transport op infraprojecten voor de opdrachtgever als ook de aannemende partij. Naast het product ‘CO2-berekeningen’ levert Ipcon all-in support bij de implementatie van een duurzame BPKV gunningscriterium op het thema duurzaamheid.Wij leveren een CO2-berekening die past bij de specifieke behoefte van het project. Heb je hierover vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Esther Stapper.

aanvraagbutton vergunningcheck