team beheer en onderhoud

Heb jij je beheer- en onderhoudsaspecten gewaarborgd en geoptimaliseerd? Wil je een onafhankelijk team als intermediar tussen de bouwer en de onderhouder? Wij leveren een volledig team voor het beheer en onderhoud.

Voor een optimale levenscyclus van je objecten, zijn systematisch beheer en onderhoud van groot belang. Binnen de infrastructuur is er de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht voor het beheer en onderhoud. Enerzijds moet de kwaliteit van de infrastructuur op peil gehouden worden, maar anderzijds dient het beheer en onderhoud efficiënter en effectiever uitgevoerd te worden.

Onafhankelijk team
Om de beheer- en onderhoudsaspecten te waarborgen en te optimaliseren, is het van belang dat tijdens elke fase van een project zowel controle als toezicht plaatsvindt. Wij zijn in staat om een onafhankelijk team samen te stellen. Dit team vormt de intermediair tussen de bouwer en onderhouder. Het team, waarin functies als asset manager, asset coördinator, toezichthouder en inspecteur ontsloten zitten, verzorgt de waarborging en optimalisatie van je beheer- en onderhoudsaspecten. De kritieke punten worden vooraf zorgvuldig in kaart gebracht. Door in een vroeg stadium een onafhankelijk team in te schakelen kunnen wij ontzorgen en eventueel aanvullend onderhoud voorkomen.

Kostenreductie
Het efficiënt en effectief uitvoeren van beheer en onderhoud leidt tot directe kostenreductie. Door in een vroeg stadium een onafhankelijk team in te schakelen, dat in staat is om met een 'beheer- en onderhoudsbril' naar het object te kijken, is de kans op bijvoorbeeld correctieve maatregelen kleiner. Het is een efficiënte risicomaatregel die je ontzorgt en waarmee je vroegtijdig correctief onderhoud voorkomt.

Wij zijn in staat om een product op maat te leveren, zoals een onderhoudsplan, toestandsinspectie of een volledig onafhankelijk team voor beheer en onderhoud. Wij zijn jouw betrouwbare partner op het gebied van Asset Management.

 

Referenties

onderhoudsplan n261 tilburg waalwijk    Ombouw N261, Tilburg-Waalwijk

 

uithoflijn ipcon nick vos web     Uithoflijn

 

 

Contact

nick vos ipcon web

Nick Vos

+31 6 2716 9290
nickvos

 

Het efficiënt en effectief uitvoeren van beheer en onderhoud leidt tot directe kostenreductie.