groot onderhoud & renovatie

Assetmanagement is voor overheidsorganisaties, ingenieursbureaus en aannemers de toekomstbestendige verbeterslag om de juiste afwegingen te kunnen maken voor beheer en onderhoud. Het is dé verbindende factor die je in staat stelt om het beheer van vitale bedrijfsmiddelen beter te voorspellen.

 Assetmanagement: dé verbindende factor in het beheer van je bedrijfsmiddelen.

 


In essentie is assetmanagement heel eenvoudig: ga zo bewust mogelijk om met je bedrijfsmiddelen (assets). Niet meer en niet minder. De praktijk? Die is complex en weerbarstig. Assetmanagement is een uitdagende puzzel met – eenmaal gelegd – een heel prettige uitkomst: voorspellend beheer en onderhoud. Ofwel, optimaal functionerende middelen tegen minimale kosten voor nu en in de toekomst. Het kernwoord hiervan is efficiëntie.

Asset management over life cycle 1

Schets van de optimale balans tussen asset lifecyle en prestaties

Uitvoering

Bij de invoering en realisatie van assetmanagement werken we met een viertal pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij werken met dit model dat aansluit bij de verschillende vraagstukken uit de roos van iAMPro en volgens de richtlijn Assetmanagement NEN-ISO 55001.

 

Areaal op orde


Heb jij een compleet beeld van het areaal? Is het onderhoud afgestemd op de juiste doelstellingen?  Zijn de systeemdefinities bekend? Belangrijke vragen waarbij Ipcon je kan helpen met inzicht en structuur. We kunnen op basis van de juiste analyse, inzichtelijk maken welke vervolgstappen je het beste kunt nemen om het onderhoud en beheer zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Een goede analyse is essentieel, dit vormt de basis voor een juiste assetstructuur en organisatie.

Rollen die wij invullen: Maintenance Engineer, Assetmanager, Instandhoudingsmanager

Beheren en Programmeren


Programmeren is het opstellen van een meerjaren-maatregelenprogramma voor assets. De maatregelen kunnen eenmalig zijn (bijvoorbeeld een vervanging) of met regelmaat terugkeren (van een onderhoudsbehoefte). Om te kunnen programmeren is informatie nodig over de omvang van het areaal en de kwaliteit van de assets. Beheren heeft in deze context betrekking tot het beheren van de data.

Rollen die wij invullen: Maintenance Engineer, Assetmanager, Instandhoudingsmanager

Monitoren en analyseren


Het monitoren van de prestaties van het assetsysteem en het analyseren van de resultaten is nog niet zo eenvoudig. Er dient bekeken te worden in hoeverre het systeem of asset presteert. De onderhoudsactiviteiten worden gemonitord aan de hand van storingen, schades en incidenten. De conditie van de assets worden gemonitord aan de hand van uitgevoerde inspecties. Mogelijk wordt de asset niet op de juiste wijze gebruikt of zijn de doelstellingen te hoog gegrepen. Het analyseren van resultaten werkt twee kanten op. Het kan ook voorkomen dat een asset beter presteert, dan is afgesproken om verbeteringen te kunnen aanbrengen en zijn gedegen analyses noodzakelijk.

Rollen die wij invullen: Maintenance Engineer, Assetmanager, Instandhoudingsmanager

van Bouwen naar Onderhouden (groot onderhoud en renovatie)


Dit is de stap waar het allemaal om draait, hierin worden de activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd. Bij Ipcon leggen wij de aandacht op de toekomstige onderhouds- en renovatieopgave. Wij zijn betrokken en nemen graag de verantwoordelijkheid; van de initiatieffase tot realisatiefase en van de transitiefase naar de onderhoudsfase. Onze experts zijn technici, kennen de cultuur, spreken de taal en nemen hun ervaringen op het gebied van UAVgc, DB(F)M(O), BVP en onderhouds- en prestatiecontracten mee. Onze expertise op het gebied van Omgevingsmanagement, Technisch Management, Projectbeheersing, Tendermanagement en Duurzaamheid zetten we graag in binnen Groot onderhoud en Renovatie.

Rollen die wij invullen: Projectbegeleiding, Omgevingsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement, Contractmanagement, HSE

Mogelijk heb jij één van deze vragen?

    • Assets op orde, wat houdt dit in?
    • Wat zijn de eerste stappen?
    • Welke prestaties verwacht ik en welke risico’s vind ik aanvaardbaar?
    • Hoe kan ik uit de overvloed aan data zinvolle (besluit)informatie halen?

Wij kunnen helpen met advies op strategisch niveau, maar ook met de uitwerking en uitvoering van concrete plannen. Wij zijn ervaren professionals met kennis van zaken. We denken met je mee en zijn de verbindende factor in het effectieve onderhoudsbeleid van je assets. 

Referenties

referentie groot onderhoud & renovatiereferentie groot onderhoud & renovatiereferentie groot onderhoud & renovatiereferentie groot onderhoud & renovatiereferentie groot onderhoud & renovatiereferentie groot onderhoud & renovatie

 Experts Assetmanagement