Welke activiteiten zijn noodzakelijk om objecten te onderhouden? Is het onderhoud afgestemd op de juiste doelstellingen?

Waarom een onderhoudsplan?

Een goed onderhoudsplan geeft inzicht in de noodzakelijke werkzaamheden om objecten te laten voldoen aan de verwachte levensduur. Een juiste analyse van het contract en het areaal is hierbij van groot belang. Wat willen de eigenaren van objecten daadwerkelijk? Op basis van het onderhoudsplan wordt een meerjarige onderhoudsprogrammering en onderhoudsbegroting opgesteld.

Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de doelstellingen.

Referenties

 

Contact

nick vos ipcon web

Nick Vos

+31 6 2716 9290
nickvos

Een goed onderhoudsplan is essentieel om een object functioneel te onderhouden. Het vormt de basis voor een juiste asset structuur en organisatie.